Locked History Actions

Žodynas/D

D

D

Raidynas

Siūlymas


daemon

Programa veikianti fone

DARPA

The Defense Advanced Projects Agency

JAV gynybos pažangių projektų agentūra

DAC

Discretionary access control

Diskretiška pasiekimo kontrolė

DEGAUSS

Degauss

Išmagnetinimas

DES

Data Encryption Standard

Duomenų šifravimo standartas

DC++

Direct Connect ++

Tiesioginis prisijungimas

DPA

Differential Power Analysis

Diferencinė galios analizė

DP

Dangling pointer

Kabanti rodyklė

DPAA

Differential Power Analysis Attack

Diferencinė galios sąnaudų analizės ataka

Digital Signature

Skaitmeninis parašas

DITSCAP

Department of Defense Information Technology Security Certification and Accreditation Process

Procesas/standartas skirtas užtikrinti informacijos sitemų saugumui

DRP

Disaster Recovery Plan

Sutrikimų atkūrimo planavimas

Distributed firewall

Paskirstytasis tarpsegmentinis ekranas

dst

Destination

gavėjas

Demultiplexing

Demultipleksija

Directory

Katalogas

DNAT

Destination Network Address Translation

Paskirties tinklo adresų keitimas

(DOCSIS) BPI+

(Data Over Cable Service Interface Specification) Baseline Privacy Interface Plus

(Duomenų Perdavimo Per Kabelį Serviso Sąsajos Specifikacija) Pagrindinės Linijos Privatumo Sąsaja Plius

DCE

Distributed Computing Environment

Paskirstyta skaičiavimo aplinka

DMCA

Digital Millennium Copyright Act

Tūkstanmečio skaitmeninių teisių apsaugos aktas

DME

Distributed Management Environment

Paskirstyta valdymo aplinka

Domain Name

Domeno vardas

DNS

Domain Name System

Domenų vardų sistema

DNS spoofing

Domain Name System Spoofing

Domenų vardų sistemos klastojimas

DNStracer

Domain Name System tracer

Domenų vardų sistemos sekėjas

DFS

Distributed File System

Paskirstytų failų sistema

DNSSEC

Domain Name System Security Extensions

Domeno vardo sistemos saugos patobulinimas

DOD

Department of Defense

JAV gynybos departamentas

DOS

Denial of Service

Atsisakymas aptarnauti

DDOS

Distributed Denial of Service

Paskirstyta atsisakymo aptarnauti ataka

Ddos attack types

distributed denial-of-service attack types

paskirstytas atsisakymas aptarnauti budai

Driver

Tvarkyklė

DSL

Digital subscriber line

Skaitmenine kliento linija

DTLS

Descriptive Top-Level Specification

Neformali apibūdinanti aukščiausio lygio specifikacija

DSSS

Direct Sequence Spread Spectrum

Duplex

Dvipusis

DWDM

Dense Wavelength Division Multiplexing

DVMRP

Distance Vector Multicast Routing Protocol

Nuotolinis vektorinis grupinės transliacijos maršrutizavimo protokolas

DCOM

Distributed Component Object Model

Paskirstytų komponentų objektų modelis

Decomposition

Dekompozicija

DVB-S

Digital Video Broadcasting - Satellite

Skaitmeninis Vaizdo Transliavimas - Palydovas

Detectors

Programos-detektoriai

DVB-S2

Digital Video Broadcasting - Satellite - Second Generation

Skaitmeninis Vaizdo Transliavimas - Palydovas - Antroji Karta

DVB-RCS

Digital Video Broadcasting - Return Channel via Satellite

Skaitmeninis Vaizdo Transliavimas - Grįžtamasis Kanalas Per Palydovą

DMZ

Demilitarized Zone

Demilitarizuota Zona

Darknet

Darknet

Tamsusis tinklas

DC

Direct Connect

Tiesioginis sujungimas

DHTML

Dynamic Hyper Text Markup Language

Dinaminė hiperteksto žymėjimo kalba

DHCP

Dynamic Host Configuration Protocol

Dinaminis stočių konfigūravimo protokolas

DONGLE

Aparatinis saugumo raktas

Degaussing

Išmagnetinimas

Data erasure

Duomenų šalinimas

DF

Data fragmentation

Duomenų fragmentacija

DIG

Domain information groper

Domeno informacijos surinkimas

Date

Data

Direct Access

Tiesioginis pasiekiamumas

DOCKER

Docker

Docker

Docker Networking

Docker darbas tinkle

DOCSIS 3.1

Data Over Cable Service Interface Specification

Duomenų Perdavimo Per Kabelį Serviso Sąsajos Specifikacija