Locked History Actions

Žodynas/E

E

E

Raidynas

Siūlymas


Santrumpa

Angliškai

Lietuviškai

eMule

eMule

eMule

ECDSA

Elliptic Curve Digital Signature Algorithm

Elipsinės kreivės skaitmeninio parašo algoritmas

ECC

Elliptic Curve Cryptography

Elipsinės kreivės kriptografija

ECN

ECN

Kodavimo kontrolės žymėjimas

EAL

Evaluation Assurance Level

Įvertinimo užtikrinimo lygis

EAP

Extensible Authentication Protocol

Autentifikavimo protokolas

Encryption key

Šifravimo raktas

EAP-SIM

Extensible Authentication Protocol Method for GSM Subscriber Identity Module

Išplėstinis atpažinimo protokolo metodas GSM abonento tapatybės moduliui

ECMA

European Computer Manufacturers Association

Europos kompiuterių gamintojų asociacija

env

environment

Echelon

Echelonas

Egress

išeinantis

Electronic signature

Elektroninis Parašas

Encryption

Šifravimas

Endianness

Baitų seka

EK

Endorsement Key

Modulio patvirtinimo raktas

ESP

Encapsulated Security Payload

Inkapsuliuotas saugumo turinys

ESP

IP Encapsulated Security Payload

Šifruotų duomenų inkapsuliacija

ES-ES

End System - End System routing

Maršrutizacija tarp galinių sistemų

ES-IS

End System - Intermediate System routing

Maršrutizacija tarp galinių ir tarpinių sistemų

ECL

Execution Control List

Paleidimų valdymo sąrašas

Ethernet

Ethernet protokolas

EV

Electronic Vaulting

Rezervinis nuotolinis kopijavimas

ETL

Endorsed tools list

Patvirtintas įrankių sąrašas

ETSI

The European Telecommunications Standards Institute

Europos telekomunikacijų stardartų institutas

Enumeration

Informacijos rinkimas

ESMTP

Extended Simple Mail Transfer Protocol

EIR

Excess Information Rate

Pertekliaus informacijos sparta

echo

Teksto eilutės išvedimo komanda

Extranet

Ekstranetas

Ext4

4th extended file system

Ketvirta išplėsta failų sistema

eepSite

End-to-End Protocol Site

Anonimiška svetainė

EF

Išorinė fragmentacija

Išorinė fragmentacija

egrep