Locked History Actions

Žodynas/F

F

F

Raidynas

Siūlymas


Santrumpa

Angliškai

Lietuviškai

File

Failas

Filters

Programos - filtrai

FAT

File Allocation Table

FCS

Frame Check Sequence

Kadro patikrinimo rezultatas

FC

Fiber Channel

Optinė skaidula

Failover

Funkcijų perėmimas atsiradus klaidai

FDDI

Fiber Distributed Data Interface

Skaiduloje paskirstytų duomenų sąsaja

FGREP

FGREP

Paieškos komanda FGREP

FHSS

Frequency Hopping Spread Spectrum

Dažnius keičiantis išplėstojo spektro metodas

Facebook security

Facebook saugumas

FIN

Finish

pabaiga

FIN, Xmas, Null Scan

FIN, "Kalėdų eglutės", Null žvalgos

Fragmentation

fragmentacija

Frame

kadras

FTAM

File Transfer Access and Management

Failų perdavimas, prieiga ir valdymas

Full-duplex

Vienalaikis dvipusis ryšys

FTLS

Formal Top-Level Specification

Formali aukščiausio lygio specifikacija

FTP

File Transfer Protocol

Failų persiuntimo protokolas

FTTB

Fiber To The Building

Skaidula iki pastato

FTTC

Fiber To The Curb

Skaidula iki spintos

FTTH

Fiber To The Home

Skaidula iki namų

fw

Firewall

tarpsegmentinis ekranas

Flow Control

srauto kontrolė

Network Congestion

tinklo susigrūdimas

Windowing flow Control

srauto kontrolė naudojant TCP lango dydžio keitimą

FPKIA

Federal public key infrastructure architecture

federalinio viešojo rakto infrastruktūros architektūra

FPGA-based Cryptography

FPGA kriptografija

FPGA Cryptographic Library Design

FPGA kriptografinės bibliotekos sandara

F5

F5

F5 įrenginiai

Freenet

Freenet

Nemokamas tinklas

fsck

file system check

failų sistemos tikrinimas

|| || File deletion || Failų trynimas ||

Fingerprinting

Fingerprinting