Locked History Actions

Žodynas/G/Siūlymas

Žodis angliškai

Group Schema admin

Žodis Lietuviškai

Grupės Schema administratorius


Apibrėžimas

Administratorius - grupės esančios aktyvių katalogų struktūros pagrindiniame domene. Šiai grupei leidžiama vykdyti aktyviųjų katalogų schemos pakeitimus.

Paaiškinimai

Pagal nutylėjimą vienintelis grupės narys yra pagrindinio medžio struktūros domeno administratorius. Ši grupė yra universali grupė, jeigu domenas yra vietiniame būvyje ir globali grupė, jeigu domenas yra mišriame būvyje.

Naudota literatūra

http://www.mwconsole.com/common/en/securityreference/globalgroup-schemaadmins.php

http://www.1-script.com/forums/Enterprise-Admins-versus-Domain-Admins-versus-Schema-Admins-article11922--19.htm

http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc756898(WS.10).aspx