Locked History Actions

Žodynas/G

G

G

Raidynas

Siūlymas


Santrumpa

Angliškai

Lietuviškai

Gateway

Vartai

GPRS

GPRS

GPRS

GAN

Global Area Network

Visuotinis tinklas

Gbps

Gigabits per second

Gigabitai per sekundę

Gingermaster

-

GET

GET

Gauti

GSS-API

Generic Security Service Application Program Interface

Bendra saugumo paslauga

GRE

Generic Routing Encapsulation

Bendroji maršrutizavimo inkapsuliacija

Grey Hat

Grey Hat

Pilka Skrybėlė

GREP

Global / Regular Expression Print

Globalių - reguliarių išraiškų spausdinimas

GINA

Graphic Identification and Authentication

Grafinė identifikacija bei autentifikacija

Group Schema Admin

Grupės Schema administratorius

Glitch attack

trukdžių ataka

IORB

General Inter-ORB Protocol

GREP

function grep

GCM

Galois/Counter Mode

GUID

Globally Unique Identifier

Globalus Unikalus Identifikatorius