Locked History Actions

Skirtumas „Žodynas/L“

Pakeitimai tarp versijų 20 ir 21
Versija 20 nuo 2019-05-11 10:43:58
Dydis: 1371
Redaktorius: Mindaugas
Komentaras:
Versija 21 nuo 2019-05-11 10:44:55
Dydis: 1382
Redaktorius: Mindaugas
Komentaras:
Pašalinimai yra pažymėti taip. Pridėjimai yra pažymėti taip.
Eilutė 23: Eilutė 23:
|| LWM2M ||[[lwm2m]] || LWM2M protokolas || || LWM2M ||[[lwm2m]] || Lengvasvoris M2M protokolas ||

L

L

Raidynas

Siūlymas


Santrumpa

Angliškai

Lietuviškai

-L

List

Sąrašas

L2F

Layer 2 Forwarding

Little-endian

Didėjantys baitai

LAN

Local Area network

Vietinis tinklas

LDAP

Lightweight Directory Access Protocol

Lengvasvorio katalogo prieigos protokolas

LCG

Linear Congruential Generator

Tiesinis kongruentinis generatorius

LLC

Logical Link Control

Loginio sujungimo kontrolė

Logic Bomb

Logic Bomb

Logini bomba

LSP

Label Switched Path

Žymėtų paketų komutavimo kelias

LSR

Label Switching Router

Žymėtus paketus komutuojantis maršrutizatorius

L2TP

Layer 2 Tunneling Protocol

*

less

LM

Lan manager

Tinklo valdiklis

LUA

Limited User Account

Ribotų privilrgijų naudotojas

LCP

Link Control Protocol

Susijungimo valdymo protokolas

LS

funkction ls

informacijos apie failus ir katalogus išvedimas

LWM2M

lwm2m

Lengvasvoris M2M protokolas

Libpcap

LastPass


CategoryRaidė