Locked History Actions

Žodynas/M

M

M

Raidynas

Siūlymas


Santrumpa

Angliškai

Lietuviškai

MAC

Media Accfhdhess Control

terpės pasiekimo kontrolė

MIPv6

Mobile Internet Protocol version 6

MAC

Mandatory Access Control

Mandatinė pasiekimo kontrolė

MAC

Message Authentication Codes

Žinutės tikrumo kodas

Magnet Link

Magnetinė nuoroda

Magnetic Tapes

Magnetinės juostos

Mail Gateway

Elektroninio pašto sąsaja

MIME

Multipurpose Internet Mail Extension

MIMO

Multiple-input and Multiple-output

Mesh

Tinklelis

Mac OS X security

Mac OS saugumas

Mainframe

Centrinis kompiuteris

MD5

Message-Digest algorithm 5

žinutės santraukos algoritmas

MDAC

Microsoft Data Access Components

Microsoft duomenų pasiekimo komponentai

MeeGo

MeeGo

MSF

Metasploit Framework

Metasploit struktūrinė programa

MGCP

Media Gateway Control Protocol

MMS

Military Message System

Karinių žinučių sistemos saugumo modelis

mod_ssl

Secure Sockets Layer Module

Saugiųjų jungimų lygmens protokolo modulis

MOSPF

Multicast extensions to OSPF

OSPF protokolo plėtinys skirtas grupiniam transliavimui

mod_security

Security Module

Apsaugos modulis

mod_auth mod_access

Authentication and Access Control Modules

Tapatumo nustatymo ir prieigos kontrolės moduliai

Mount

Failų sistemos prijungimas

MPLS

Multiprotocol Label Switching

MPLS VPN

MPLS-based virtual private networks

MPLS technologija pagrįsti virtualūs privatus tinklai

MS-CHAP

Microsoft Challenge Handshake Authentication Protocol

Microsoft iškviesto rankos paspaudimo autorizavimo protokolas

MSS

Maximum Segment Size

Maksimalus segmento dydis

MSSQL

Microsoft realiacinė SQL duomenų bazė

MSK

Master Session key

Šeimininko sesijos raktas

MSMQ

Microsoft Message queueing

Microsoft paraiškų eiliškumas

MySQL

MWT

Maximal Wait Time

Maksimalus laukimo laikas

Multicast

Grupinis transliavimas

Multiplexing

Multipleksavimas

MX

Mail Exchanger

Pašto serveris

Multihoming

Multihomingas

Multilayer approach

Daugelio lygmenų traktuotė

MBR

Master Boot Record

pagrindinis įkrovos įrašas

MTTF

Mean Time To Failure

Neišvengiamas (arba vidutinis) laikas iki elemento gedimo

MTP

Media Transfer Protocol

Pranešimų perdavimo protokolas

MS-CHAPv2

Microsoft Challenge Handshake Authentication Protocol version 2

Microsoft "Challenge Handshake" autentifikavimo protokolo antra versija

MSISDN

Mobile Subscriber ISDN Number

Vartotojų identifikavimas

MSSF

Mobile Simplified Security Framework

Supaprastinta mobilioji saugumo sistema

MODB

Modbus protocol

Modbus protokolas

MITM

Meet in the middle attack

Susidūrimas viduryje

MALW

Malware

Kenkėjiškos programos