Locked History Actions

Žodynas/P

P

P

Raidynas

Siūlymas


Physical layer

Fizinis lygmuo

Penetration test

Įsilaužimo galimybės įvertinimas

PHP

PHP hypertext preprocessor

PHP skriptinimo kalba

PAC

Privilege attribute certificate

Privilegijos atributų sertifikatas

PAC

Password attempts counter

Slaptažodžio bandymo skaitiklis

PAN

Personal Area Network

Asmeninis tinklas

PAP

Password Authentication Protocol

Autorizavimosi slaptažodžiu protokolas

PCI

Payment Card Industry

Mokėjimo kortelių pramonė

PCR

Platform Configuration Registers

Platformos konfigūracijos registrai

PBX

Private branch exchange

Privatus telefonų tinklas

PDC

PDC emulator

PDC emuliatorius

PEAP

Protected Extensible Authentication Protocol

Apsaugotas išplėsto autorizavimosi protokolas

PER

PER

Pakeinio kodavimo taisyklės

Piconet

Piconet

8-ių aktyvių įtaisų Bluetooth tinklas

PIR

Peak Information Rate

Maksimalus bitų srautas

PIM

Protocol Independent Multicast

Nepriklausomas daugiaabonenčio transliavimo protokolas

PIM-SM

Protocol Independent Multicast - Sparse Mode

Nuo protokolų nepriklausomas grupinis transliavimas praretintam režimui

PKM

Privacy and Key Management Protocol

PKM autorizacijos protokolas

PNAC

Port-Based Network Access Control

Prievadų valdymu paremta tinklo prieigos kontrolė

Principle of least privilege

Mažos privilegijos principas

Packet

paketas

Payload

užpildas

POE

Power over ethernet

Elektros energija per ethernet

POE 802.3bt

PoE and 802.3bt

Energijos tiekimas Ethernet ir 802.3bt

POD

Ping of death

Mirtina ataka

POP

Point of Presence

Buvimo taškas

POP

Philosophy of Protection

Apsaugos filosofija

POP

Post Office Protocol

Pašto paslaugos protokolas

Port security

Prievado saugumas

POST

POST

Skelbti

PRBS

Pseudorandom binary sequence

Pseudoatsitiktinė dvejetainė seka

PRNG

Pseudorandom number generator

Pseudoatsitiktinis skaičių generatorius

Port

prievadas

Port forwarding

prievadų nukreipimas

privilege

privilegija

PDU

Protocol Data Unit

Protokolo duomenų vienetas

PPTP

Point to Point Tunneling Protocol

PPV

Pay-per-view

Mokėti už peržiurėjimą

Public Key Authentication

Viešojo rakto autentifikacija

Public Key Infrastructure

Viešojo rakto infrastruktūra

Public Key cryptography

Viešojo rakto kriptografija

*

ping

Purge

Valymas

PSH

push

stumti

PSK

Pre-shared Key

Iš anksto padalintų raktų metodas

PTR

Pointer

Rodyklė

Presentation layer

Pateikimo lygmuo

Peering

Tarpusavio apsikeitimas abipuse nauda

Protocol

Protokolas

Protocol stack

Protokolų rinkinys

PDV

Packet Delay Variation

Paketų vėlavimo kitimas

PPP

Point to Point Protocol

Taškas į tašką protokolas

P2P

Peer to peer

Lygiarangiai

Proxy

Proxy server

Įgaliotasis serveris

PGP

Pretty good privacy

Gana geras privatumas

PSTN

Public Switched Telephone Network

Bendras perjungiamasis telefono tinklas

Phishing

Fišingas