Locked History Actions

Žodynas/T

T

T

Raidynas

Siūlymas


tail

tail

Uodega

Target

tikslas

TAA

Timming analysis attack

Laiko analizės ataka

Trusted Boot

Patikimas sistemos paleidimas

Tiger

TAR

Unix saugumo įrankis

T

Trailer

Galutinė paketo dalis

TCB

Trusted Computer Base

Patikimų kompiuterių pagrindo struktūra

TCP/IP

TCP/IP

TCP/IP protokolų rinkinys

TCP connection

TCP connection

TCP susijungimas

TCP connect() Scan

Pilno TCP susijungimo žvalga

tcpdump

tcpdump

tcpdump

TCP segment

TCP segment

TCP segmentas

TCP Wrappers

TCP Wrappers

TCP Wrappers

TEKMIB

Traffic Encription Key Management Information Base

Srauto kodavimo raktų valdymo informacijos bazė

Telnet

Telnet

Telnet nuotolinis sujungimas

TEMPEST

Transient Electromagnetic Pulse Surveillance Technology

Kompromituojančios spinduliuotės saugumo tyrimai

Terminal

Terminalas

Teredo

Teredo protocol

Teredo protokolas

THC Hydra

THC Hydra

THC Hydra

Tier

Pakopa

Tiger

Tiger

Unix saugumo įrankis

Timeout

skirtojo laiko pabaiga

Timing attack on MAC verification

Laiko ataka MAC patvirtinime

Three-Way Hanshake

Trigubas rankos paspaudimas

TGS

Ticket Granting Service

Liudijimo teikimo paslauga

TCACS

Terminal Access Controller Access Control System

Terminalinis pasiekimo valdiklis ir pasiekimo kontrolės sistema

TKIP

Temporal Key Integrity Protocol

Laikino rakto vientisumo protokolas

TLSP

Transport Layer Security Protocol

Transporto lygmens saugumo protokolas

TCSEC

Trusted Computer System Evaluation Criteria

Patikimų kompiuterių sistemų vertinimo kriterijus

TLD

Top-Level Domain

Aukščiausio lygio domenas

TLS

Top Level Specification

Aukščiausio lygio specifikacija

Token Ring

Žymėtasis žiedas

Topology

Topologija

TTL

Time to Live

Gyvavimo laikas

Throttling

Kompiuterio ryšio su tinklu valdymas

Traffic flooding attack

Srauto perpildymo atakos

Two-factor authentication

Dviejų faktorių autentifikacija

TRACEROUTE

Traceroute

Maršruto stebėjimas

Transport layer

Transporto lygmuo

Transport network

Transporto tinklas

TPM

Trusted Platform Module

Patikimos platformos modulis

Transport service

Transporto paslauga

Network protection from lightning

Tinklo apsauga nuo žaibo

Two-key 3DES

Triple DES with Two Keys

Trigubas DES su 2 raktais

Three-key 3DES

Triple DES with Three Keys

Trigubas DES su 3 raktais

Two-keys 2DES

Double DES with Two Keys

Dvigubas DES su 2 raktais


  • /!\ Edit conflict - other version:
  • /!\ Edit conflict - your version:
  • /!\ End of edit conflict