Locked History Actions

Žodynas/W

W

W

Raidynas

Siūlymas


Santrumpa

Angliškai

Lietuviškai

WAN

Wide Area Network

Platusis tinklas

WAP

Wireless Application Protocol

Beveilis paraiškos protokolas

Worm

Kirminas

Web

Žiniatinklis

WFCSR

Windows Firewall Connection Security Rules

Windows ugniasienės ryšio saugumo taisyklės

www

World Wide Web

Pasaulinis žiniatinklis

Wi-Fi

Wireless Fidelity

Belaidis nelicenzijuojamas ryšys

Wireless

Belaidis

Wifite

Wi-Fi dekodavimo programų rinkinys

WSUS

Windows server updates services

Windows serverio patobulinimų servisas

WiMAX

Worldwide Interoperability for Microwave Access

Belaidis WiMAX ryšys

WPA

Wi-Fi Protected Access

Bevielio tinklo prieigos saugumas

WPA Protocol

WPAprotocol

Bevielio tinklo prieigos saugumo protokolas

WPAN

Wireless Personal Area Network

Bevielis asmeninis tinklas

WPS

Wi-Fi Protected Setup

Bevielio tinklo saugumo protokolas

WINS

Windows Internet Name Service

Windows interneto vardų serveris

WTLS

Wireless Transport Layer Security

WAP saugumo sluoksnis

WTO

World Trade Organization

Tarptautinė prekybos organizacija

WIPO

World Intellectual Property Organization

Pasaulinė intelektinės nuosavybės organizacija

:wq

vi editor command :wq

vi redaktoriaus komanda :wq