Locked History Actions

Basename

Žodis angliškai

Basename

Žodis Lietuviškai


Apibrėžimas

Ši komanda pašalina direktorijos dalį iš failo direktorijos (kelio) ir grąžina tik patį failą.

Paaiškinimai

Sekančiame pavyzdyje „basename“ komanda panaudota pašalinti direktorijos kelią nuo failo ir išvesti tik patį failą file.txt.

  • basename /this/is/a/file.txt

file.txt

Pateiktame aukščiau pavyzdyje failas ir jo kelias nebūtinai turi egzistuoti. Komanda „basename“ išanalizuoja eilutės sudėtį ir ištraukia reikiamą dalį, laikydama kad tai yra direktorijos kelias. Kitaip sakant ji palieka paskutinę dalį eilutės, kurioje nėra simbolio ( / ). Taip pat ši komanda panaikina visus vedančius ( / ) simbolius, kad identifikuotu pagrindines dalis failo pavadinimo. Sekančiame pavyzdyje paskutinis simbolis ( / ) yra pašalinamas prieš įvertinant eilutę, taip gražinamas žodis ( file ) kaip eilutės pagrindas.

  • basename /this/is/a/file/

file

Taip pat ši komanda gali panaikinti failo tęsinį arba priesagą. Norint pašalinti failo tęsinį reikia eilutės gale parašyti kokį tęsinį panaikinti. Kaip pateikta žemiau pavyzdyje ( .txt ) yra prirašomas, kad būtų išvestas vienas žodis ( file ).

basename /this/is/a/file.txt .txt

file

Naudota literatūra

http://en.wikipedia.org/wiki/Basename

http://www.computerhope.com/unix/ubasenam.htm