Locked History Actions

Bridge control

Žodis angliškai

Brctl

Komanda naudojama tvarkyti „tilto“ sąsajas.

brctl addbr <pavadinimas> - komanda sukuria tiltą.

brctl delbr <pavadinimas> - komanda ištrina tiltą su nurodytu pavadinimu.

  • brctl show - parodo visus esamus tiltus.

brctl addif <pavadinimas> <sąsaja> - prie tilto su tamtikru pavadinimu pridedama atitinkama sąsaja.

brctl delif <pavadinimas> <sąsaja> - iš tilro su tamtikru pavadimu sąsajų sąrašo ištrinama nurodytoti sąsaja.

  • brctl show <pavadinimas> - parodo visas tamtikram tiltui priskirtas sąsajas.

    brctl showmacs <pavadinimas> - parodo MAC adresus.

Pavizdys: Tilto sukūrimas

brctl addbr <br0>

  • brctl addif <br0> <eth0>

    brctl addif <br0> <eth1>