Locked History Actions

Conectionless

Kas yra „data scrubbing“?

  • Data scrubbing – tai yra klaidų suradimo ir pašalinimo arba pataisymo procesas, bet kokios informacijos duomenų bazėje, kuri turi tam tikros rūšies klaidą. Ši klaida gali atsirasti dėl to, kad duomenys yra neteisingi, neužbaigti suvesti, apipavidalinti klaidingai. Daug verslo sričių tokių kaip bankininkystė, draudimas, mažmeninis pardavimas, transportavimas, ir telekomunikacijos gali susidurti su duomenų klaidomis atsirandamčiomis dėl nurodytų faktorių taigi tenka panaudoti pažengusias programinės įrangos tvarkykles, kad išvalytų duomenų bazės informaciją. Reikalingumą valyti duomenis padaro gana aiškų labai paprastas pavyzdys: Yra Jerry L. Jonson 16 Clarke St, Altoona, Pensilvanijos, ir Gerry L. Johnson 16 Clark Street, Altoona, Penn., tas pats asmuo? Dauguma turbūt pasakytumėte, kad jie yra vienas ir tas pats asmuo, bet kompiuteris, be specializuotos programinės įrangos pagalbos, turėtų reikalo su informacija, tarsi tai du skirtingi asmenys. Žmogaus akis ir protas atpažįsta, kad skirtumai tarp duomenų įrašų komplektų yra turbūt rezultatas klaidų ar klaidos atsiradusios duomenų įvestyje. Šalinimas ir fiksavimas klaidingų ar neužbaigtų suvesti duomenų yra vadinama scrubbing arba cleansing. Problema dėl duomenų teisingumo tapo vis labiau ir labiau svarbia, kadangi vis daugiau korporacijų įgyvendina sudėtingą kliento aptarnavimo vadybos sistemą ir stato duomenų „sandėlius“, kurie jungia informacijas iš daugelio skirtingų šaltinių, taigi tenka duomenis analizuoti ir tvarkyti, kad neatsirastų klaidingų duomenų.

Kas yra „data mining“?

  • Data mining (angl. duomenų gavyba) yra procesas išrinkti struktūras iš duomenų. Duomenų gavyba tampa vis labiau ir labiau svarbiu įrankiu, kad paversti duomenis į informaciją. Tai paprastai naudojama plačiame diapazone sričių tokių kaip rinkodara, sekimas, apgaulės susekimas ir moksliniai atradimai. Duomenų gavyba, pagal jos paprasčiausią apibrėžimą, automatizuoja susekimą tinkamos struktūros duomenų bazėje. Pavyzdžiui, struktūra galėtų parodyti, kad vedę vyrai su vaikais turi dukart daugiau šansų vairuoti tam tikrą sportinį automobilį negu vedę vyrai be vaikų. Duomenų gavyba yra panaudota šiandien kompanijų su stipriu vartotojo centru - mažmeninis, finansinis, komunikacija, ir rinkodaros organizacijos. Tai įgalina šitas kompanijas nustatyti santykius tarp "vidaus" faktorių tokių kaip kaina, produkto padėjimas, ar darbuotojų įgūdžiai, ir "išoriniai" faktoriai tokie kaip ekonomikos rodikliai, lenktyniavimas, ir kliento demografija. Ir, tai įgalina juos nustatyti poveikį pardavimams, kliento pasitenkinimui, ir įmonių pelnui. Duomenų gavyba sukuria hipotezės bandymą ir parodo hipotezės bandymo rezultatus. Hipotezės bandyme, tyrėjas atlieka bandymą, kad patvirtintų ar atmestų hipotezę.

Kas yra „connection-oriented service“?

  • Connection-oriented service (angl. į ryšį orientuotos paslaugos) turi iš pradžių nustatyti ryšį su pageidaujama paslauga, prieš bet kokių duomenų perdavimą. Apskritai, į ryšį orientuotoss paslaugos turi tam tikras pristatymo garantijas. Telekomunikacijose, į ryšį orientuotas paslaugos protokolas apibūdina priemonę perduoti duomenis, kuriuose pirmiausia nustatomi ryšiai tarp galinių taškų ir tik po to siunčiami duomenys. Į ryšį orientuoto protokolo paslaugos vadinamos "patikima" tinklo paslauga, todėl, kad ji garantuoja, kad duomenys atvyks į reikiamą galinį tašką. Šis ryšys yra susijęs su TCP protokolu. Ši paslauga apima tris fazes: ryšio sukūrimą, duomenų perkėlimą, ir ryšio nutraukimą. Duomenų perkėlimo fazė įvyksta, kai tikri duomenys yra perduoti per sujungimą. Duomenų perkėlimo metu, į ryšį orientuotos paslaugos kontroliuos prarastus paketus ir padarys kad jie būtų persiųsti iš naujo. Protokolas taip pat yra atsakingas už paketų išdėliojimą teisinga seka. Kai duomenų perdavimas yra užbaigtas, galiniai mazgai baigia ryšį ir paleidžia išteklius, kurie buvo rezervuoti šiam ryšiui.