Locked History Actions

Distributed Computing Environment

Distributed Computing Environment

DCE

Paskirstyta skaičiavimo aplinka


Apibrėžimas

Paskirstytųjų skaičiavimų aplinka (DCE) suteikia struktūrą ir įrankių komplektą tam, kad išvystytų programą klientas/serveris (angl. client/server). Struktūra apima remote procedure call (RPC) mechanizmą, žinomą kaip DCE/RPC, pavadinimų (katalogų) paslaugas, laiko paslaugas, atpažinimo paslaugas ir paskirstytų rinkmenų išdėstymo sistemą (DFS), žinoma kaip DCE/DFS.

Paaiškinimas

Paskirstytasis skaičiavimas tai kompiuterinio apdorojimo metodas, kurio metu skirtingos programos dalys tuo pat metu veikia keliuose kompiuteriuose, kurie tarpusavyje komunikuoja per tinklą. Paskirstytasis skaičiavimas yra dalinio arba kitaip lygiagretaus skaičiavimo tipas, tačiau pastarasis terminas labiau apibrėžia skaičiavimą, kurio metu skirtingos programos dalys tuo pat metu veikia keliuose procesoriuose, kurie yra to paties kompiuterio dalis. Nors abu skaičiavimo tipai reikalauja, kad programa būtų sudalinta į segmentus (dalis, kurios veikia tuo pačiu metu), paskirstytam skaičiavimui dar reikia įvertinti skirtingas aplinkas, kuriose veikia atskiros programos dalys. Pavyzdžiui, atskiri kompiuteriai tikriausiai turės skirtingas failų sistemas ir skirtingus aparatinės įrangos komponentus.

Paskirstyto skaičiavimo pavyzdys yra BOINC - karkasas, kuriame stambios problemos gali būti padalintos į smulkias problemas, kurios paskirstomos daugeliui kompiuterių. Vėliau smulkūs rezultatai yra apjungiami į didelį sprendimą.

Paskirstytasis skaičiavimas – tai elementarus galimybės sujungti kompiuterius išnaudojimas. Tačiau jis skiriasi nuo kompiuterių darbo tinkle ar fragmentuoto skaičiavimo. Pastarasis terminas apima kelis kompiuterius, sąveikaujančius tarpusavyje, bet dažniausiai nesidalinančius vienos programos apdorojimu. Pasaulinis tinklas (internetas) yra pavyzdys tinklo, bet ne paskirstyto skaičiavimo. Sudarinėti paskirstytuosius skaičiavimus naudojama daug technologijų ir standartų, kai kurios iš jų specialiai optimizuotos šiam tikslui: Remote Procedure Calls (RPC) or Remote Method Invocation (RMI) or .NET Remoting.

Architektūra

Didžiausias valdymo vienetas paskirstytoje skaičiavimo sistemoje (DCE) yra ląstelė (angl. cell). Aukščiausias privilegijas turinti ląstelė yra priskirta administratoriaus ląstelės vaidmeniui (angl. cell administrator), paprastam "vartotojui" priskiriama kaip cell_admin. Pastaba „visa tai neturi būti priskirta tikram OS-lygmens vartotoju“. Cell_admin turi visas privilegijas visose paskirstyto skaičiavimo sistemos (DCE) ląstelės viduje. Privilegijos gali būti skiriamos ar pašalinamos iš kitų kategorijų: user_obj, group_obj, other_obj, ir visoms kitoms kategorijoms suteiktoms iš paskirstytojo skaičiavimo aplinkos (DCE) išteklių. Pirmosios trys kategorijos atitinka savininką, grupės narį, ir bet kokį kitą paskirstytųjų skaičiavimų sistemos (DCE) viršininką atitinkamai. Paskutinė grupė turi savyje bet kokį non-DCE viršininką. Daugialypės ląstelės gali būti konfigūruotos taip, kad bendrautų ir pasidalytų ištekliais viena su kitu.

Pagrindiniai komponentai paskirstytų skaičiavimų sistemoje (DCE) kiekvienos ląstelės viduje yra: 1. Saugumo Serveris (angl. Security server), kuris yra atsakingas už atpažinimą 2. Ląstelės Katalogo Serveris (angl. Cell Directory Server) (CDS), kuris atlieka išteklių saugyklos ir ACLs funkcijas ir 3. Paskirstytas Laiko Serveris (angl. Distributed Time Server), kuris užtikrina tikslų laiką, bei deramą funkcionavimą visoje ląstelėje.


Naudota literatūra

http://en.wikipedia.org/wiki/Distributed_Computing_Environment