Locked History Actions

Distributed Management Environment

Distributed Management Environment

DME

== Paskirstyta valdymo aplinka ==


Apibrėžimas

  • Paskirstyta valdymo aplinka (angl. DME (Distributed Management Environment)): tai komplektas paslaugų, kurios supaprastina įvairių sistemų valdymą per įvairiarūšes platformas. Paskirstyta valdymo aplinka (DME) apima pagrindinę struktūrą, kad apjungtu sistemos valdymo programas dirbti kartu ir dar kai kurias pagrindinės programas tokias kaip atsarginė kopija/atkūrimas (angl. backup/restore), spausdinimo paslaugas (angl. printing servines), programinį įdiegimą (angl. software installation), programinį dalijimąsi (angl. software distribution) ir vartotojų valdymą (angl. user management). Tokiu būdu, Paskirstyta valdymo aplinkos (DME) architektūra saugo egzistuojančius sprendimus.


Paaiškinimai

Naudotojui ir sistemos administratoriui, paskirstyta valdymo aplinka (DME):

• Sumažins laiko apimtis, pasiruošimą, bei išlaidas valdymo užduotims.

• Pagerins sistemos ir tinklų patikimumą bei jų tinkamumą.

• Pagerins vartotojų įgūdžius įvairiose platformose.

• Sumažins įgūdžių reikalingumą valdymo platformų užduotyse.

• Aprūpins lankstumu, kad būtų pritaikyta sistema prie vietinės valdymo politikos (angl. local management policines): pavyzdžiui, centralizuotas ar paskirstytasis.

• Išplės funkcinį suderinamumą atvirųjų sistemų, panaudojančių bendras valdymo paslaugas.

Vartotojo valdymo sąsajos paslaugos Paskirstytoje valdymo aplinkoje Vartotojo sąsajos paslaugos (angl. DME User Interface Services ) aprūpina efektyvia, nuoseklia sąsaja, kuri supaprastina valdomų programų naudojimą. Taip aprūpinama priemonėmis saugoti senesnes programas, kurios integruojamos į naujesnes. Paskirstytoje valdymo aplinkoje (DME) vartotojo sąsajos modelis seka objekto modelį, panaudotą architektūrą, įgyvendindamas du pranašumus.

Pirma, tai atspindi pagrindinius objektus, tokiu būdu aprūpinant aiškų sisteminės struktūros vaizdą.

Antra, tai aprūpina nuoseklų modelį, kuris leidžia padidinti jo kokybę.


Naudota literatūra

http://www4.informatik.uni-erlangen.de/~tsthiel/Papers/osf-dme-rationale.html