Locked History Actions

Domain Name

Žodis angliškai:

Domain Name

Žodis lietuviškai:

Domeno vardas

Apibrėžimas:

Domeno vardas – tai visiems puikiai pažįstamas ir suprantamas kaip interneto svetainės adresas. Jei nebūtų domeno vardo, tai interneto svetainę žinotume ne pavyzdžiui www.vaizdosrautai.lt adresu, o skaičių pagalba, pvz.: http://111.222.333.444. Sprendimas leidžiantis skaitmenis paversti mums patraukliais ir lengvai įsiminančiais vardais yra domeno vardo registracija.

Domeno vardas yra unikalus - dviejų vienodų būti negali. Siekiant išlaikyti šį principą bei apsisaugoti nuo galimo piktnaudžiavimo, domenų vardai apmokestinami ir priežiūrą vykdo vienas administratorius (pvz.: visus Lietuvoje *.lt vardus prižiūri KTU Informacinių technologijų plėtros institutas). Negalima įsigyti domeno vardo tiesiogiai iš administratoriaus, šiam tikslui reikalingi partneriai-tarpininkai, kadangi partneris privalo atlikti atitinkamus įrašus savo DNS (Domain Naming Service) tarnybinėje stotyje, t.y. suteikti būtinas papildomas paslaugas.

Naudota literatūra:

http://www.vaizdosrautai.lt/sprendimai/domeno-vardas