Locked History Actions

Double DES with Two Keys

Žodis angliškai

Two-key Double DES

Santrumpa

Two-key 2DES

Žodis Lietuviškai

Dvigubas DES su 2 raktais


Apibrėžimas

DES yra būdas šifruoti elektroninei informacijai.


Paaiškinimai

DES buvo sukurtas ir plėtojamas IBM firmos aštuntojo dešimtmečio pradžioj, vėliau perimtas JAV saugumo departamento. Buvo naudojamas kaip šifravimo standartas iki 2000, kai jį pakeitė AES (Advanced Encryption standart). Tai blokinis šifras su 56 bitų ilgio raktu. Net po 25 metų analizės, vienintelė saugumo spraga rasta DES buvo ta, kad rakto ilgis buvo per trumpas. Nors standarto populiarumas priėjo pabaigą, jo pagrindu dar remiasi dauguma naudojamų šifrų. DES yra algoritmas, kuris paima fiksuoto bitų kiekio informacijos bloką ir pakeičia jį į tokio paties dydžio (bitų skaičiaus) šifrą. Šifravimui DES naudoją raktą, tam kad duomenys galėtų būti nuskaityti tik tų, kurie turi tą raktą. Raktą sudaro 64 bitai, tačiau tik 56 iš jų yra naudojami algoritmo - 8 bitai yra tiesiog lyginumui tikrinti, taigi efektyvus rakto dydis yra 56 bitai. Raktų, kurie gali būti panaudojami šifravimui yra daugiau nei 72,000,000,000,000,000 (72 kvadrilijonai). Kiekvienam duomenų paketui yra parenkamas vienas raktas. Kaip ir kituose šifravimo metoduose, tiek gavėjas tiek siuntėjas turi žinoti ir naudoti būtent tą raktą.

Daugkartinis šifravimas, tai technika, kuria naudojantis šifravimo algoritmas yra naudojamas keletą kartų. Visų pirma paprastas tekstas virsta šifru naudojant šifravimo algoritmą. Po to šifras vėl naudojamas kaip įvestis ir algoritmas pritaikomas dar kartą. Šis procesas gali būti kartojamas per keletą etapų.

Paprasčiausia forma daugkartinio šifravimo turi du šifravimo etapus ir du raktus. Duotas paprastas tekstas P ir du šifravimo raktai K1 ir K2. Tada šifras C yra sugeneruojamas tokiu būdu:

C = E(K2, E(K1, P)).

Dešifravimui reikia, kad raktai būtų pritaikomi atvirkštiniu būdu:

P = D(K1, D(K2, C)).

Šios shemos rakto ilgis yra 56 x 2 = 112 bitų, kas reiškia, kad šifro stiprumas žymiai padidėja.

pav3.jpg pav2.jpg

1 pav. Dvigubo ir trigubo šifro schematiniai vaizdai.


Naudota literatūra

William Stallings. Cryptography and Network Security. Principles and Practice. New York, 2011.