Locked History Actions

Encryption

Žodis angliškai

Encryption

Žodis Lietuviškai

Šifravimas


Apibrėžimas

Šifravimas kompiuterių kalboje reiškia duomenų pavertimą tam tikru algoritminiu šifru, kuris nėra suprantamas pašaliniams.


Paaiškinimai

Šifravimo / dešifravimo naudojimas yra toks pat senas, kaip bendravimo meno. Karo laikais šifravimas buvo naudojamas šifruoti siunčiamus pranešimus, tam kad priešas jų nesuprastų, šiais laikais yra šifruojami duomenys, nuotraukos, piniginiai pervedimai ir kita. Ypatingai yra svarbus persiunčiamų duomenų saugumas. Šifravimas yra suprantamų duomenų (plaintext) konvertavimas į šifrą (ciphertext), tam kad jie nebūtų lengvai suprantama pašaliniams žmonėms. Dešifravimas yra atvirkštinis procesas: užšifruotų duomenų grąžinimas į savo pradinę formą, tam kad jie vėl būtų suprantami. Šifravimo metu duomenys yra "užrakinami" tam tikru "raktu". Raktas - tai yra tam tikras algoritmas pagal kurį duomenys yra užšifruojami bei atšifruojami.

raktuteliai.jpg

1 pav. Šifruotų duomenų persiuntimo modelis

Abu, siuntėjas ir gavėjas, turi privačius ir viešus raktus. Privatūs raktai yra laikomi paslaptyje, o viešaisiais yra laisvai dalijamasi. Kaip matome iš paveikslėlio, duomenys yra užšifruojami gavėjo viešuoju raktu ir gali būt atšifruoti tik su atitinkamu privačiu raktu. Viešasis raktas gali būti naudojamas tik atšifravimui. Gavėjo privatus raktas atlieka atvirkštinį šifravimui procesą ir paverčia duomenis vel suprantamais. Privatus ir viešasis raktai yra matematiškai susiję, tačiau jei naudojami tinkamai, privataus rakto algoritmas negali būti nuskaitytas iš viešojo.


Naudota literatūra

  1. http://wri-irg.org/node/10780

  2. http://searchsecurity.techtarget.com/definition/encryption