Locked History Actions

Flow Control

Flow control - srauto kontrolė

Komunikacijose srauto kontrolė yra duomenų perdavimo reguliavimo tarp dviejų įrenginių procesas, siekiant atskirti greitą siuntėja nuo lėto gavėjo. Jis suteikia mechanizmą gavėjui, kuriuo jis gali kontroliuoti perdavimo greitį, dėl to gavėjas nėra užkišamas duomenimis iš siuntėjo. Srauto kontrolės mechanizmai gali būti klasifikuojami pagal tai, ar priimantis mazgas duoda atsaką siunčiančiam mazgui, ar ne. Srauto kontrolė yra svarbus procesas, nes jis suteikia galimybę perduoti informaciją greičiau, nei priimantis kompiutris gali ją priimti ir apdoroti. Taip gali nutikti tada, kai priimantis kompiuteris yra labiau apkrautoje tinklo dalyje, nei priimantis kompiuteris, arba priimantis kompiuteris turi mažiau resursų reikalingų duomenims apdoroti.

Srauto kontrolės tipai:

  • Tinklo perkrovimo (network congestion)

Apsaugos mechanizmas kuris suteikia kontrolę duomenų kiekio kuris patenka į įrenginį.

  • Windowing Flow control

Mechanizmas naudojamas su TCP.

  • Data buffer

Apsaugos mechanizmas kuris suteikia galimybę kaupti duomenis iš kitų tinklų, kompensuojant perduodamų greičių įvairovę.

Perdavimo srauto kontrolė

Perdavimo srauto kontrolė gali įvykti:

  • between data "on and off"[citation needed] terminal equipment (DTE) and a switching center, via data circuit-terminating equipment (DCE), the opposite types interconnected straightforwardly,
  • tarp dviejų topačio tipo įrenginių (du DTEs, arba du DCEs), sujungtų crossover tipo kabeliu.

Perdavimo greitis gali būti kontroliuojmas dėl tinklo arba DTE pareikalavimo. Perdavimo srauto kontrolė gali būti nepriklausoma tarp dviejų skirtingų krypčių duomenų perdavimo, tai leidžia palaikyti vienokius perdavimo greičius viena kryptimi ir kitokius kita kryptimi.

Perdavimo srauto kontrolė gali būti:

  • stop-and-go
  • arba naudojant sliding window.

Srauto kontrolė gali būti įgyvendinta

per kontrolines linijas duomenų perdavimo sąsajose (žiūrėti serial port ir RS 232), arba rezervuojant juostos valdymo ženklus signalo srautui sustoti arba startuoti (pavyzdžiui ASCII kodas naudojamas XON/XOFF).

Techninė srauto kontrolė (hardware flow control)

Dažniausiai sutinkamame RS 232 yra pora kontrolinių linijų:

  • RTS flow control, RTS (Request To Send)/CTS (Clear To Send) ir
  • DTR flow control, DTR (Data Terminal Ready)/DSR (Data Set Ready),

Kurios paprastai yra priskiriamos prie hardware flow control.

Techninė srauto kontrolė (Hardware flow control) paprastai palaikoma DTE or "master end", per pirmą pakilimą ar išdėstyma savo komandos linijoje:  Atveju RTS kontrolės srauto, DTE nustato savo RTS, kuris signalizuoja priešingą galą (šalutinis (slave) toks kaip DCE), kad pradėtų kontroliuoti jo duomenų įvedimo liniją. Kai paruoštas duomenims, šalutinis pakels savo papildančią liniją, CTS šiame pavyzdyje, kuris signalizuoja paginrindinį (master), kad pradėtų siųsti duomenis, ir pagrindiniam (master), kad pradėtų kontroliuoti šalutinę (slave) duomenų produkcijos liniją. Jei kiekvienas galas turi sustabdyti duomenis, jis nuleidžia savo atitinkamą "duomenų paruoštumo" liniją.For PC-to-modem and similar links, the case of DTR flow control, DTR/DSR are raised for the entire modem session (say a dialup internet call), and RTS/CTS are raised for each block of data. Programinė srauto kontrolė Priešingai, XON/XOFF yra paprastai priskiriame prie programinės srauto kontrolės (software flow control.

Atviros kilpos srauto kontrolė (Open-loop flow control)

Atviros kilpos sraito kontrolės mechanizmas yra pagrystas neturėjimo atgalinio ryšio tarp gavėjo ir siuntėjo. Šis paprastas kontrolės metodas yra gana placiai naudojamas. Resursų alokacija turi būti „prior to reservation“ arba „hop to hop“ tipo. Atviros kilpos srauto kontrolė turi būdigų problemų su tinklo resursų panaudojimo maksimizavimu. Resursų alokacija yra įgyvendinama sujungimo nustatyme naudojant CAC (Connection Admission Control) šita alokacija yra įgyvendinama panaudojant informacija kuri jau yra „senos naujienos“ per sujungimo gyvavimą. Dažnai čia yra išteklių perpaskyrimas. Atviros kilpos srauto kontrolė yra naudojama ATM jos CBR, VBR ir UBR servisuose.

Uždaros kilpos srauto kontrolė (Closed-loop flow control)

Sistemos su grįžtamuoju ryšiu srauto kontrolės mechanizmas yra charakterizuotas tinklo gebėjimo pranešti laukiantį sprendimo tinklo susigrūdimą atgal siųstuvui. Ši informacija yra tada panaudota siųstuvo įvairiuose būduose pritaikyti jo veiklą prie egzistuojančių tinklo sąlygų. Sistemos su grįžtamuoju ryšiu srauto kontrolė yra panaudota ABR. Perduokite Srauto Kontrolę, apibūdintą virš, yra Sistemos su grįžtamuoju ryšiu srauto kontrolės forma.