Locked History Actions

Frame Check Sequence

FCS (frame check sequence – kadro patikrinimo rezultatas)- tai skaičius, skirtas klaidų kadro duomenyse nustatimui. Šis skaičius yra įterpiamas siunčiamo kadro gale ir užima 16 arba 32 bitus, priklausomai nuo naudojamų protokolų. FCS skaičius gaunamas atliekant skaičiavimo veiksmus su duomenų bitais. Tam dažniausiai naudojamas CRC ( cyclic redundancy check- ciklinis perteklinis tikrinimas) algoritmas. FCS bitai formuojami kanalinio OSI modelio lygmens loginių sujungimų valdymo (LLC - Logical Link Control) lygmenyje. Kai gavėjas gauna jam siunčiamą kadrą, jis tam pačiam lygmeny perskaičiuoja FCS skaičių ir sulygina su esančiu kadre. Jei jie sutampa- duomenys be klaidų, jei nesutampa- duomenyse yra klaidų.

List of pages in this category:


CategoryCategory