Locked History Actions

GET

Žodis angliškai

GET


Paaiškinimai

Teorija:

  • Nuo GET metodu siunčiama informacija yra matoma visiems (jis bus rodomas naršyklės adreso juostą). Iš pat pradžių turime apsibrėžti, kur siusime duomenis, ir kokius duomenis.

<form action="http://pvz.lt/gaunu.php" method="GET"> „Form“ funkcija apibrėžia visus duomenis kuriuos norime siusti, ir nurodo kur siusime ir koks metodas bus naudojamas, tad duomenis siusime http://pvz.lt/gaunu.php, siuntimo metodas „GET“, o su „FORM“ susime duomenis (Vardą, Pavardę ir gimimo metus).

Vardas: <input type="text" name="vardas"> Čia mūsų pirmi duomenys kuriuos siusime tai – Vardas, kai vartotojas įrašis savo vardą, jo vardą suligins su „vardas“ nes į input forma prie name parašėme vardas.

  • Pavardė: <input type="text" name="pavarde">

Čia mūsų antrieji duomenys kuriuos siusime tai – Pavardė, kai vartotojas įrašis savo pavardę, jo pavardę suligins su „pavarde“ nes į input forma prie name parašėme pavarde.

Gimimo metai: <input type="text" name="data"> Čia mūsų antrieji duomenys kuriuos siusime tai – Gimimo metai, kai vartotojas įrašys savo gimimo metus, jo gimimo metai suligins su „data“ nes į input forma prie name parašėme pavarde

  • <input type="submit" value="SPAUSTI ČIA" >

O šis yra „mygtukas“, kai surašomi visi duomenys ir paspaudžiamas „mygtukas“ kur matysime pavadinimą „SPAUSTI ČIA“. Kai paspaudžia nuo FORM iki FORM pabaigos, žiūrima kas yra įrašyta, ir kur siusti.

  • </form>

Tai yra ta vieta, kai duomenys yra siunčiama, nes pasibaigia form funkcija. Tad sakykime, kad vardą parašome „Dainius“, pavardę „Stundzia“, gimimo metai „1990“. Tad naršyklės lange galime pamatyti adreso juostoje toki užrašą http://pvz.lt/gaunu.php?vardas=Dainius&pavarde=Stundzia &data=1990

20130416617dainiusstundziapost.png

1 pav. GET naršyklės adreso juostoje.

  • Taigi jei norėtumėte perduoti svarbius duomenis, tai yra toki kaip slaptažodį, tai GET perdavimo funkcija yra netinkama. Bet su šia funkcija yra labai patogu programuoti, nes gali žiūrėti ar perduodami duomenys kuriuos siunti.