Locked History Actions

General Inter-ORB Protocol

IORB

Terminas

General Inter-ORB

Reikšmė

Paskirstytoje kompiuterijoje, General Inter-ORB protokolas yra abstraktus protokolas kuriuo ORB (object request brokers) komunikuoja. Standartai susieti su protokolu yra palaikomi OMG (Object Management Group).

IOP (Internet Inter-ORB Protocol) yra implementacija GIOP skirta TCP/IP protokolui. Tai yra konkreti implementacija abstraktiems GIOP apibrėžimams.

Pranešimo tipai

Object Management Group aprašo tris GIOP dalis:

 • CDR (Common Data Representation ) – perdavimo sintaksė kartografuoja OMG IDL duomenų tipus į žemo lygio atstovavimą skirtą „on-the-wire“ perdavima starp ORB ir Inter-ORB tiltų.
 • IOR (Interoperable Object Reference) – aprašo formatą nuorodos į nutolusį objektą. IOR susideda iš pažymėtų profilių ir jų komponentų, kurie gali rūpintis įvairia reikalinga informacija. Tipinis IOR paprastai susideda iš protokolo versijos, serverio adreso ir bitų sekos identifikuojančios nutolusį objektą (object key).
 • Apibrėžti pranešimų formatai – pranešimais yra keičiamasi tarp agentų, siekiant palengvinti objektų prašymus, nustatyti objektų implementacijas ir valdyti komunikacijų kanalus.

Pranešimų tipai yra:

 • Užklausimo – yra siunčiamas iškviesti nutolusį metodą.
 • Atsakymo – tai užklausimo pranešimo atsakymas. Dažniausiai šis pranešimas susideda iš duomenų, gražintų iš nutolusio metodo. Kitais atvejais atsakymas gali turėti nukreipimo instrukciją, arba aprašymą išimties, kuri buvo mesta iš serverio pusės.
 • Užklausimo atmetimo – naudojama atmesti užklausimą, kuris jau buvo ankščiau siųstas.
 • Nustatymo užklausimas – naudojama patikrinti ar serveris žino ir palaiko tam tikrą nutolusį objektą ir jei ne, kokiam adresui užklausa turi būti siunčiama.
 • Nustatymo atsakymas – serveriui siunčiama kaip atsakymas į nustaymo užklausimą. Jei yra reikalas, ši žinutė gali turėti naują adresą nutolusios mašinos į kurią objektas buvo perkeltas.
 • Susijungimo uždarymas – yra siunčiama serverio, nurodo, kad ateityje neatsakys į užklausimus.
 • Pranešimo klaida – yra siunčiama kaip atsakymas į klaidingus arba falsifikuotas užklausas.
 • Fragmentas – tai suskaidytas ilgas pranešimas.Ilgi pranešimai gali būti suskaidyti į kelis fragmentus.

Dvejetainis formatas

Dvejetainiuose tyruose, GIOP pranešimai gali būtu lengvai išskiriami pagal charakterizuotas antraštes:

 • Keturi ASCII simboliai: G I O P
 • Du bitai, kurie apibūdina pirmą pagrindinę ir šalutines versijų numerius.
 • Vienas bitas, skirtas žinutės vėliavėlėms.
 • Vienas bitas skirtas nurodyti pranešimo tipui.
 • Keturių bitų žodis nurodantis pranešimo dydį.