Locked History Actions

Group Schema Admin

Žodis angliškai

Group Schema admin

Žodis Lietuviškai

Grupės Schema administratorius


Apibrėžimas

Grupė esanti aktyvių katalogų struktūros pagrindiniame domene. Šiai grupei leidžiama vykdyti aktyviųjų katalogų schemos pakeitimus.

Paaiškinimai

Pagal nutylėjimą vienintelis grupės narys yra pagrindinio medžio struktūros domeno administratorius. Ši grupė yra universali grupė, jeigu domenas yra vietiniame būvyje ir globali grupė, jeigu domenas yra mišriame būvyje.

Naujo šios grupės nario priskyrimas naudojantis komandine eilute:

addmbr "cn=vartotojo vardas,cn=users,dc=schema admin"

Taip pat galima atlikti naujo vartotojo priskyrimą šiai grupei naudojantis Windows grafine vartotojo sąsaja:

Atidaryti "Administrative tools", surasti "Active Directory Users and Computers" ir priskirti vartotoją ar kompiuterius šiai grupei.

Naudota literatūra

http://www.mwconsole.com/common/en/securityreference/globalgroup-schemaadmins.php

http://www.1-script.com/forums/Enterprise-Admins-versus-Domain-Admins-versus-Schema-Admins-article11922--19.htm

http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc756898(WS.10).aspx