Locked History Actions

ICMPv6

Žodis angliškai

ICMPv6

Žodis Lietuviškai

ICMPv6

Apibrėžimas

ICMPv6 (Internet Control Message Protocol for version 6) – tai interneto kontrolės žinučių protokolas,kurį naudoja IPv6. Ankstesnis protokolas IPv4 naudoja ankstesnį kontrolės žinučių protokolą- ICMP. ICMPv6, kaip ir ICMP priklauso TCP/IP protokolų šeimai ir yra priskiriamai OSI tinklo sluoksnio protokolams. Protokolas neturi jokio gavimo patvirtinimo funkcijos, todėl laikomas nepatikimu. Pagrindinė protokolo paskirtis - perduoti klaidos informaciją duomenų siuntėjui. Informacija dažniausiai perduodama tarp prie tinklo prijungto kompiuterio ir tinklinės įrangos, pvz., maršrutizatoriaus. Galimų klaidų pavyzdžiai: nutolusios aptarnavimo stoties prievadas yra nepasiekiamas arba maršrutizatorius nežino, kaip pasiekti gavėjo tinklą. ICMPv6 paplidytas klaidų žinutėmis,pavyzdžiui, “Paketas per didelis” ir grupės valdymo funkcijomis (multicast). Protokolas taip pat naudojamas atlikti užklausas.

Paaiškinimai

ICMPv6 vieta IPv6 protokole:

MAC antraštė

IPv6 antraštė

ICMPv6 antraštė

ICMPv6 žinutė

ICMPv6 antraštė seka iškart po IPv6 antraštės.

Plačiausiai žinomi ICMP pritaikymai yra programos ping ir traceroute.

ICMPv6 antraštės sudėtis:

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Tipas

Kodas

Duomenų patikros suma

ICMPv6 žinutė

Tipas

ICMPv6 žinutės tipas. 8 bitai, nurodo žinutės formatą.

Tipai:

Tipas

Aprašymas

Aprašymas anglų kalba

0

1

Paskirtis nepasiekiama.

Destination unreachable.

2

Paketas per didelis.

Packet too big.

3

Baigėsi laikas.

Time exceeded.

4

Parametrų problema.

Parameter problem.

127

Rezervuota ICMPv6 klaidų išplėtimui.

reserved for expansion of ICMPv6 error messages.

128

Aido prašymas.

Echo request.

129

Aido atsakymas.

Echo reply.

130

Grupės narystės užklausa.

Group Membership Query.

131

Grupės narystės ataskaita.

Group Membership Report.

132

Grupės narystės mažinimas.

Group Membership Reduction.

133

Maršrutizatoriaus mezgimas.

Router Solicitation.

134

Maršrutizatoriaus reklama.

Router Advertisement.

135

Kaimyno mezgimas.

Neighbor Solicitation.

136

Kaimyno reklama.

Neighbor Advertisement.

137

Nukreipimas.

Redirect.

138

Maršrutizatoriaus pernumeravimas.

Router Renumbering.

139

ICMP informacijos užklausa.

ICMP Node Information Query.

140

ICMP informacijos ataskaita.

ICMP Node Information Response.

141

Atvirkštinis kaimyno atradimo mezgimo žinutė.

Inverse Neighbor Discovery Solicitation Message.

142

Atvirkštinis kaimyno atradimo reklamos žinutė.

Inverse Neighbor Discovery Advertisement Message.

143

MLDv2 Grupinio klausmo ataskaita.

MLDv2 Multicast Listener Report.

144

Namų agento adreso atsiradimo žinutė, prašymas.

Home Agent Address Discovery Request Message.

145

Namų agento adreso atsiradimo žinutė, atsakymas.

Home Agent Address Discovery Reply Message

146

Mobilaus skaičiaus mezgimas.

Mobile Prefix Solicitation.

147

Mobilaus skaičiaus reklama.

Mobile Prefix Advertisement

148

Kelio patvirtinimas mezgimui.

Certification Path Solicitation.

149

Kelio patvirtinimas reklamai.

Certification Path Advertisement.

150

Mobilūs ekspermentiniai protokolai.

Experimental mobility protocols.

151

MRD, Grupinio Maršrutizatoriaus reklama.

MRD, Multicast Router Advertisement.

152

MRD, Grupinio Maršrutizatoriaus mezgimas.

MRD, Multicast Router Solicitation.

153

MRD, Grupinio Maršrutizatoriaus nutraukimas.

MRD, Multicast Router Termination.

154

FMIPv6 žinutės.

FMIPv6 messages.

Kodas

8 bitai. Tolimesnė ICMPv6 tipo specifikacija.

Duomenų patikros suma

16 bitų. Skaičius naudojamas patikrinti, ar gautos ICMP žinutės turinys yra nepakitęs.

Duomenų patikros schema:

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

IPv6 Šaltinio adresas

IPv6 Paskyrimo adresas

Ankstesnio sluoksio paketo ilgis

0

Kita antraštė

Naudota literatūra

Computer Networking: A Top Down Approach ,5th edition. Jim Kurose, Keith RossAddison-Wesley, April 2009.

http://www.networksorcery.com/enp/protocol/icmpv6.htm

http://en.wikipedia.org/wiki/ICMPv6