Locked History Actions

Initial Sequence Number

ISN (Initial Sequence Number– paketų eiliškumo numeris)- naudojamas identifikuoti kiekvieną paketą, tam kad gavėjas galėtų atkurti jų eiliškumą ir „sulipdyti“ į vieną, bei nesupainiotų kelių ryšių paketų tarpusavyje. Paketų eiliškumo numeris yra 32 bitų ilgio. Kiekvienas įrenginys parenka ISN kaip atsitiktinį skaičių, ryšio užmezgimai negali visada prasidėt nuo to paties numerio. Paketų eiliškumo numeriais du įrenginiai apsikeičia per taip vadinama „trijų etapų rankos paspaudimą“. Jis vykdomas taip: 1)Įrenginys A užmegzdamas ryšį siunčia įrenginiui B paketą su SYN žyme ir savo paketų eiliškumo numeriu X; 2)Įrenginys B siunčia įrenginiui A paketą su ACK žyme ir X+1 numeriu; 3)Įrenginys B užmegzdamas ryšį siunčia įrenginiui A paketą su SYN žyme ir savo paketų eiliškumo numeriu Y; 4)Įrenginys A siunčia įrenginiui B paketą su ACK žyme ir Y+1 numeriu;

Supaprastinai tai galima atvaizduoti taip:

  • 1) A --> B SYN mano paketų eiliškumo numeris yra X 2) A <-- B ACK tavo paketų eiliškumo numeris yra X 3) A <-- B SYN mano paketų eiliškumo numeris yra Y 4) A --> B ACK tavo paketų eiliškumo numeris yra Y

Ketvirta ir penkta dalis yra siunčiami vienoje žinutėje, dėl to šis būdas yra vadinamas „trijų etapų rankos paspaudimų“.


CategoryCategory