Locked History Actions

Integrated services digital network

Žodis angliškai:

Integrated services digital network

Santrumpa:

ISDN

Žodis lietuviškai:

Skaitmeninis visuminių paslaugų tinklas


Apibrėžimas:

Tarptautinis skaitmeninio komunikacijų tinklo standartas. Santrumpą ISDN galima versti kaip integruotų paslaugų skaitmeninis tinklas. Jo tikslas – viename tinkle sujungti įvairias telekomunikacijų paslaugas.


  • ISDN užtikrina nuo 128 iki 1920 kilobitų/s (Kbps) duomenų perdavimo spartą. ISDN leidžia skaitmeniniu būdu kokybiškai perduoti duomenis, balsą, vaizdinę informaciją rengti vaizdo konferencijas. Informacijos mainų sparta priklauso nuo vartotojo ir interneto paslaugų teikėjo buvimo vietos bei ryšių aparatūros. Palyginimui pasakysime, kad byla, kurią atsisiųsti 28,8 Kbps telefoniniu modemu galima per 8 minutes, per ISDN gali būtų persiųsta per 2 minutes. Bandymai patvirtino, kad persiųsti duomenis per ISDN trunka vidutiniškai 2,5 karto sparčiau negu naudojantis analogine telefono linija. ISDN įranga yra gerokai brangesnė už įprastų telefoninių modemų, tačiau pastaruoju metu ji nuolat pinga. ISDN yra kuriamas egzistuojančio telefonų tinklo pagrindu - skaitmeninei informacijai perduoti tinka tie patys laidai, reikalinga tik speciali aparatūra.


Keletas sąvokų, naudojamų ISDN technologijoje:

• ISDN pagrindinė prieiga (ISDN BRA) – vartotojo ir tinklo prieigos įtaisas, atitinkantis sietuvo, sudaryto iš dviejų B kanalų ir vieno D kanalo (2B+D) sandarą. Šios prieigos B kanalo sparta lygi 64 kbit/s, D kanalo sparta - 16 kbit/s.

ISDN pirminės spartos prieiga (ISDN PRA) – vartotojo ir tinklo prieigos įtaisas, atitinkantis pirminę 2048 kbit/s spartą. Šio tipo prieigos D kanalo bitų sparta lygi 64 kbit/s. • CLIP – Kviečiančiojo abonento numerio rodymas (Calling Line Identification Presentation').

• CWIškvietos laukimas (Call Waiting').

DDI – [Tiesioginio numerio rinkimo paslauga] ISPBX abonento viešojo ISDN numeris (Direct Dialing In).

MSN – Daugiaženklis abonento numeris ('Multiple Subscriber Number).

• PBXPrivačioji automatinė telefono stotis (Private Branch Exchange).

• a/b sąsaja - skaitmeninio visuminių paslaugų tinklo (ISDN) atraminis taškas, kuriame jungiami vartotojo analoginiai įrenginiai prie TEO ISDN tinklo galinės įrangos.


Privalumai ir trūkumai:

Privalumai:

  • per ISDN sudaromas skaidrus tiesioginis „taškas – taškas“ jungimas (galima perduoti įvairių formatų duomenis),

  • ISDN nekelia jokių reikalavimų naudojamiems ryšio protokolams,

  • ISDN sujungime galima tikėtis beveik pastovios signalo perdavimo trukmės.

Trūkumai:

  • abu sujungime dalyvaujantys duomenų apdorojimo galiniai įrenginiai turi siųsti ir priimti informaciją ta pačia bitų sparta;
  • jeigu nėra multipleksorio, tai galimas tik vienas fizinis ISDN sujungimas;
  • nutrūkus ISDN sujungimui, duomenų perdavimas nutrūksta.

Beto, norint naudotis ISDN, pirmiausia būtina instaliuoti ISDN prieigą.