Locked History Actions

Maximum Segment Size

MSS (Maximum Segment Size- maksimalus segmento dydis)- tai didžiausias nefragmentuotas TCP duomenų segmentas, kurį gavėjas gali priimti. Į jį neįeina TCP ir IP antraštės. Inicijavę susijungimą respondentai priima mažiausią vienas kito MSS reikšmę. Jeigu MSS mažas – duomenų/antraštės santykis bus žemas. Jeigu MSS didelis – bus formuojamos didelės IP datagramos, kurios persiunčiant bus fragmentuojamos tinkluose su mažesniu MTU (maximum transmission unit- maksimalus perdavimo vienetas), o tai sumažina duomenų perdavimo greitį. Optimaliai parinkus MSS reikšmę, sparta gali padidėti. Rekomenduojama reikšmė MSS = MTU – 40, nes normalaus Ethernet paketo antraštė yra ~40 B didumo.


CategoryCategory