Locked History Actions

Media Gateway Control Protocol

Protokolo sukūrimo istorija prasidėjo nuo SGCP, sukurto Belcore“, Cisco“ kompanijų, ir IPDC, ,,Level 3“ kompanijos, kurie vėliau buvo apjungti į vieną protokolą MGCP. Tolimesnė MGCP protokolo evoliucija privedė prie MEGACO (IETF) ir H.248 (ITU-T) protokolų sukūrimo. Tai grupė tarpusavyje panašių protokolų: SGCP (angl. Simple Gateway Control Protocol), IPDC (angl. IP Device Control), MGCP (angl. Media Gateway control protocol), MEGACO, H.248. Tai vidinis protokolas, naudojamas paskirstytose sistemose. Protokolo architektūros pagrindiniai komponentai yra: skambučio agentai (angl. Call Agents), terpių sąsajos (angl. Media Gateway), signalizacijos sąsajos (angl. Signalling Gateway). Skambučio agentas tai galinis sistemos įrenginys. Terpių sąsaja atsakinga už duomenų konvertavimą tarp grandinių ir paketų komutavimo tinklų. Signalizacijos sąsaja atsakinga už SS7 signalizaciją, kai sistema prijungta prie PSTN tinklo. MGCP protokolo tinklo architektūroje tarp tinklo komponentų signalizacija perduodama žinutėmis. Yra dviejų tipų žinutės užklausos ir atsakymai, po kiekvienos užklausos žinutės seka atsakymo žinutė. Kiekviena žinutė turi savo tranzito identifikatorių. Užklausų žinutės prasideda keturių raidžių žodžiu, o atsakymų žinutės – trijų skaitmenų atsakymo kodu. Signalizacijos žinutės perdavinėjamos UDP paketais. Sudarius sujungimą naudingų duomenų srautas perduodamas RTP duomenų srautu. Protokolas skirtas kontroliuoti ir valdyti terpių sąsajas, kontrolerius, telefonines sąsajas. Tai įvairios sąsajos ir įrenginiai tinklo elementai jungiantys grandinių komutavimo ir paketų komutavimo tinklus. MGCP protokolas kontroliuoja ir valdo skambučius ir jų perdavimą tarp tinklo komponentų, kai skambutis išeina už pagrindinių vartų ribų. MGCP protokolas atlieka sujungimo sudarymo, išardymo ir valdymo su kitu tinklo komponentu funkciją (signalizacija). MGCP protokolas įdomus tuo, kad jo komponetai elgiasi kaip programiniai perjungėjai VoIP tinkle. Jie atlieka garso duomenų kodavimo, dekodavimo ir perdavimo funkcijas.