Locked History Actions

Media Transfer Protocol

Žodis angliškai

Media Transfer Protocol

Santrumpa

MTP

Žodis lietuviškai

Pranešimų perdavimo protokolas


Apibrėžimas

Pranešimų perdavimo protokolas panašus į PTP protokolą, kuris buvo sukurtas persiusti duomenis iš fotoaparato. Šio protokolo pagrindinė paskirtis yra palengvinti komunikaciją tarp multimedijos įrenginio ir saugomos duomenų vietos, kompiuterio. MTP gali persiųsti garso failus iš MP3 grotuvų, vaizdo failus, bei kitus duomenis. Pranešimų posistemė yra glaudžiai susijusi su Windows media player programa. Antroji paskirtis yra MTP protokolo yra kontroliuoti prijungtą multimedijos įrenginį. Į šią paskirtį įeina skaityti ir nustatyti įrenginio nustatymus, stebėti įrenginio veikimą.

MTP lygmenys

MTP protokolą sudaro trys lygmenimis: Fizinis(MTP 1), transport(MTP 2), bei komandų (MTP 3):

4.JPG

· MTP 1 lygmuo: signalizavimo duomenų jungtis (ITU-T rekomendacija Q. 702).

Apima fizinę ir elektrinę duomenų perdavimo jungties terpę, kreipties į tą jungtį priemones ir sujungimo sudarymo bei nutraukimo galimybes. Skaitmeninėse ryšio sistemose tam yra naudojami 64 kb/s kanalai.

· MTP 2 lygmuo: signalizavimo jungtis (ITU-T rekomendacija Q. 702).

Pasinaudoja 1 lygmens duomenų perdavimo jungtimi ir užtikrina patikimą bitų perdavimą. MTP 2 yra visiškai palyginamas su 2-uoju OSI sluoksniu ir su LAPB. MTP 2 leidžia greičiau aptikti duomenų perdavimo linijoje atsiradusias problemas netgi ir tuomet, kai linija nėra perduodami jokie duomenys. Atlikdamas nuolatinę jungties patikrą ir naudodamas tam FISU (Fill-in Signal Units - signaliniai užpildymo vienetai),

· MTP 3 lygmuo: PTP ir MTP failus vadina obijektais. Šiame lygmenyje yra įvedamos valdymo komandos:

Obijekto komanda

Paskirtis

GetNumObijects

Gražina obijektų numerių skaičiavimą

GetObijectHandles

Gražina obijektus

GetObijectInfo

Gražina obijektų informaciją

GetObiject

Gražina obijektą

DeleteObiject

Ištrina obijektą

SendObiject

Siunčia obijektą

SendObijectInfo

Siunčia obijekto informaciją

Naudota literatūra:

http://www.analogzone.com/iot_0328.pdf

http://connect.creativelabs.com/developer/Wiki/Media%20Transfer%20Protocol.aspx