Locked History Actions

Multiprotocol Label Switching

Žodis angliškai

Multiprotocol Label Switching

Santrumpa

MPLS

Žodis Lietuviškai

Daugiaprotokolis komutavimas pagal žymę


MPLS – inkapsuliuojantis protokolas, žymintis srautus MPLS tinklo įėjimo taškuose ir naikinantis žymę MPLS tinklo išėjimo taške.


Paaiškinimai

Multiprotocol Label Switching - telekomunikacijų pasaulyje paplitusi duomenų perdavimo sritis. Taikant tokias technologijas dabar egzistuojančiuose tinkluose, galima teikti efektyvesnes paslaugas vartotojams.

MPLS technologijos funkcijos gali būti pritaikomos ir efektyvesniam resursų panaudojimui bei naujoms paslaugoms teikti. MPLS technologija yra neatsiejama su VPN ir šiuo metu plačiai naudojama apjungiant būtent šiuos tinklus. VPN paslauga gali būti realizuojama ir nesinaudojant MPLS, tačiau ji paremta VPN veikimu dėl plačių MPLS protokolo panaudojimo galimybių bei sąlygų naudoti daugiau funkcijų. Be to, toks sprendimas perspektyvesnis, nes MPLS protokolu šiuo metu grindžiamos pagrindinės duomenų perdavimo tinklų funkcijos.

 • MPLS technologija atlieka šias funkcijas:
 • pateikia srautų apkrovos valdymo galimybes;
 • yra nepriklausoma nuo 2 ir 3 lygmenų protokolų;
 • suteikia priemones IP adresų susiejimui su fiksuoto ilgio žymėmis;
 • suderinama su egzistuojančiais maršrutizavimo protokolais;
 • palaiko IP, ATM ir Frame Relay 2 lygmens protokolus;

Įrenginiai, dalyvaujantys MPLS protokolo mechanizme, gali būti klasifikuojami į žymės kraštinius maršrutizatorius (angl. LER - Label Edge Router) ir žymės perjungimo maršrutizatorius (angl. LSR - Label Switching Router). LSR - tai didelio greičio maršrutizatorius stuburiniame MPLS tinkle, dalyvaujantis LSP (Label Switchnig Path) sudaryme ir naudojantis atitinkamus žymės signalizacijos protokolus bei didelio greičio duomenų srauto perjungimą, sudarytuose keliuose.

 • MPLS paketo sukūrimui ir persiuntimui MPLS tinklu reikalingi tokie žingsniai:
 • žymės suformavimas ir paskirstymas;
 • lentelės sudarymas kiekviename maršrutizatoriuje;
 • žymės perjungimo kelio sudarymas;
 • žymės įterpimas/lentelės paieška;
 • paketo persiuntimas;

MPLS tinkle paketai iš LER1 į LER2 gali būti maršrutizuojami skirtingais keliais. Šie keliai gali būti parenkami, atsižvelgiant į srauto kokybinius reikalavimus. Kiekvienas paketas, patekęs į MPLS tinklą, yra pažymimas fiksuoto dydžio žyme prieš persiunčiant jį toliau. Pažymėjus paketą ir norint jį siųsti toliau, MPLS tinkle nebereikia nagrinėti paketo trečio lygmens (pagal OSI) antraštės. Toliau paketai MPLS tinkle komutuojami, pagal žymes. Sudarant MPLS VPN yra naudojamos dvi MPLS žymės: vidinė ir išorinė. Vidinė žymė paženklina konkretų VPN ir yra unikali visame MPLS tinkle. Išorinė žymė paženklina konkretų FEC (angl. FEC - Forwarding Equivalence Class) ir kinta paketą perduodant per LSR maršrutizatorius. Visos išorinės žymės MPLS tinkle yra lokalios prigimties, t.y., kiekvienas LSR mazgas, priėmęs pažymėtą paketą, išanalizuoja žymę, pakeičia ją išeinančia žyme ir persiunčia paketą toliau. Paketui paliekant MPLS tinklą, kraštinis LER mazgas pašalina žymę, perskaito IP antraštės informaciją ir persiunčia IP paketą toliau pagal jos reikalavimus. MPLS – yra antro OSI modelio lygmens narys.

 • pav1.jpg

Tinklas su MPLS technologija

 • pav2.jpg

Tinklas be MPLS technologijos

 • pav3.jpg

Tipinė MPLS paketo struktūra

Minimaliai MPLS paketą sudaro bent viena žymė, nustatanti tokiu atveju S bitą lygu 1. Jeigu MPLS žymių stekas sudarytas iš keleto žymių, tai žemutinei žymei (einančiai prieš aukštesnio lygmens protokolą ), S bitas nustatomas į 1, o visoms kitoms žymėms S bitas nustatomas į 0. Kada LSR (Label Switching Router-žymių komutavimo maršrutizatorius) priima žymėtą paketą, jis tikrina žymę, esančią steko viršuje. Jei žymė teisinga LSR nustato koks sekantis tinklo komutacinis elementas turi gauti paketą.

 • pav4.jpg

Žymės struktūra

Žymė – žymės reikšmė. Ši reikšmė, pagal standartą , gali būti diapazone nuo 0 iki 1048576. Reikia atkreipti dėmesį, kad tam tikros reikšmė s (pvz. 0, 1, 2, 3, 4-15) turi specialią prasmę. Paslaugų klasė – nurodo paslaugos klasę (0-7). Klasė 7 turi aukščiausią prioritetą. Steko bitas S – žymių steko pabaigos indikatorius. Jeigu S lygus 1 reiškia tai buvo paskutinė žymė steke. Jeigu žymė nėra paskutinė, steke parametras S bus lygus 0. Gyvavimo laikas TTL – paketo perdavimo per tinklą žingsnių skaičius (0-255). Kiekviename LSR nustatyta TTL reikšmė sumažinama 1. Paketas su TTL reikšme lygia 0 yra sunaikinamas.

MPLS protokolo privalumai ir trūkumai

 • pav5.jpg


Naudota literatūra


 • Added by Antanas