Locked History Actions

Network protection from lightning

Žodis angliškai

Network protection from lightning

Žodis Lietuviškai

Tinklo apsauga nuo žaibo


Apibrėžimai

· Apsauginis įžeminimas – pasyviųjų elektros įrenginio dalių įžeminimas žmonėms apsaugoti nuo pavojingo elektros srovės poveikio.

· Apsauginis laidininkas (PE) – laidininkas (laidas, šyna), jungiantis iki 1000 V įtampos įrenginių pasyviąsias dalis su trifazio generatoriaus arba transformatoriaus tiesiogiai įžeminta neutrale, o nuolatinės srovės tinkle – su šaltinio tiesiogiai įžemintu poliumi.

· Darbinis įžeminimas – tam tikro elektros grandinės taško įžeminimas numatytam darbo režimui palaikyti.

· Įnulinimas– iki 1000 V įtampos tinkluose – pasyviųjų įrenginio dalių tikslinis sujungimas su tiesiogiai įžeminta trifazio maitinimo šaltinio (transformatoriaus, generatoriaus) neutrale, vienfazio maitinimo šaltinio apvijos tiesiogiai įžemintu tašku arba įžemintu nuolatinės srovės šaltinio poliumi.

· Apsaugos įtaisas – įtaisas, automatiškai išjungiantis saugomą elektros grandinę, atsiradus trumpajam jungimui ar kitam nenormaliam režimui.

· Įžemėjimas – izoliuotosios arba kompensuotosios neutralės tinklų elektros įrenginio aktyviųjų dalių atsitiktinis susijungimas su įžemintomis įrenginio dalimis arba su žeme.

· Įžemėjimo srovė – įžemėjimo vietoje į žemę tekanti srovė.

· Įžemiklis (įžeminimo elektrodas) – grunte esantis laidininkas, per kurį, įvykus gedimui, teka didžiausia įžemėjimo srovės dalis.

· Įžeminimas – elektros įrenginio pasyviųjų dalių sujungimas su įžeminimo įrenginiu.

· Įžeminimo (įnulinimo) magistralė – laidininkas, jungiantis du ar daugiau įrenginių su įžemintuvu arba neutraliuoju šaltinio tašku.

· Įžeminimo įrenginio įtampa – įtampa tarp srovės įtekėjimo į įžeminimo įrenginį vietos ir neutralios žemės, kai juo teka srovė.

· Įžeminimo įrenginys – įžemintuvo ir įžeminimo laidininkų visuma.

· Įžeminimo laidininkas – laidininkas, jungiantis įžeminamą įrenginį su įžemintuvu arba įžeminimo magistrale.

· Įžeminimo varža – varža tarp įžeminimo įrenginio ir neutralios žemės.

· Įžemintuvas – grunte esančių elektrodų, jungiamųjų laidininkų ir išlyginamojo tinklo visuma.

· Natūralusis įžemintuvas – grunte esantys įvairios paskirties metaliniai laidininkai, kurie panaudojami elektros įrenginiams įžeminti.

· Potencialo išlyginimas – žemės paviršiaus potencialo keitimas srovės nuotėkio į neutralią žemę zonoje specialiais elektrodais arba išlyginamuoju tinklu.

· Potencialų suvienodinimas – potencialų skirtumo tarp pasyviosios dalies, pašalinių laidžiųjų dalių, įžeminimo ir apsauginių laidininkų (PE), taip pat apsauginių nulinių laidininkų (PEN), prie kurių įmanoma vienu metu prisiliesti, sumažinimas, šias dalis elektriškai sujungiant tarpusavyje.

· Žemės paviršiaus potencialas – žemės paviršiaus taško potencialas neutralios žemės atžvilgiu.

Elektros įrenginių įžeminimas.TN sistema

  • Elektros įrenginiams įžeminti pirmiausia reikia panaudoti natūralius įžemintuvus. Jeigu juos naudojant įžeminimo įrenginio varža arba prisilietimo įtampa yra leistina ir leistinoji įžeminimo įrenginio įtampa neviršija normuotos įtampos, dirbtinio įžemintuvo įrengti nereikia. TN sistema - tai elektros tinklo sistema, kurioje vienas šaltinio taškas (neutralė trifaziame tinkle) yra tiesiogiai įžemintas, o pasyvios įrenginių dalys, prie kurių yra galimybė prisiliesti, su neutrale sujungtos apsauginiais laidininkais PE ir pakartotinai įžemintais apsauginiais laidininkais PEN. Ši sistema skirstoma į:

· TN-S tinklo posistemę - kai yra atskiras nulinis laidas N ir atskiras apsauginis laidas PE.

· TN-C tinklo posistemę - kai nulinio laido ir apsauginio laido funkcijas atlieka vienas laidas PEN.

· TN-C-S tinklo posistemę - kai vienoje elektros tinklo sistemos dalyje nulinio laido ir apsauginio laido funkcijas atlieka vienas laidas PEN, o kitoje elektros tinklo sistemos dalyje bendras laidas PEN išsišakoja į nulinį laidą N ir apsauginį laidą PE.

Didėjant poreikiui ir būtinybei turėti kokybišką ir be sutrikimų dirbančią liniją, plačiai imta naudoti nepertraukiamus įtampos šaltinius arba trumpiau UPS. UPS imtas naudoti kaip vienintelė priemonė kompiuterio, kompiuterinio tinklo, telekomunikacijų ir kitų įrenginių apsaugai nuo tinklo įtampos sutrikimų.

Šiuo metu egzistuoja trys pagrindiniai UPS tipai: * Stand – by * Line – interactive * On – line Šie trys tipai yra naudojami pagal jiems nurodytą paskirtį ir eksploatavimo sąlygas. Klausimas, kokį UPS pasirinkti, yra keliamas labai dažnai. Turi būti įvertinama, kokios kokybės elektros energija yra tiekiama į jūsų elektros tinklą. Taip pat atsitinka ir elektros dingimo atvejų, ir esant įtampos padidėjimui, impulsiniams ir radijo trukdžiams.

Apsauga nuo elektrostatinės iškrovos nešiojamajame kompiuteryje: Elektrostatinė iškrova (ESD) gali pakenkti kompiuteryje esančioms elektroninėms dalims. Esant tam tikroms sąlygoms, ESD susidaro ant Jūsų kūno ar išorinio kompiuterio įrenginio ir išsikrauna į kitą įrenginį, pavyzdžiui, kompiuterį. Jei norite apsisaugoti nuo ESD ţalpos, prieš prisiliesdami prie kompiuterio vidinių elektroninių dalių (pvz.: atminties kortelių), iš kūno iškraukite elekstrotatinį krūvį. Tai galite padaryti, paliesdami metalinį objektą (pvz.: nedažytą metalinį kompiuterio I/O paviršių). Prieš prijungiant išorinį įrenginį (taip pat ir delninuką) prie kompiuterio, visada įţeminkite save ir išorinį įrenginį. Dirbdami su kompiuterio vidinėmis dalimis, nuolat pašalinkite susikaupusį elektrostatinį krūvį iš savo kūno, paliesdami I/O jungtis. Jei norite apsisaugoti nuo ESD, vadovaukitės žemiau pateiktomis rekomendacijomis :/cgi-bin/moin.py//cgi-bin/moin.py//cgi-bin/moin.py//cgi-bin/moin.py//cgi-bin/moin.py//cgi-bin/moin.py//cgi-bin/moin.py/PicExportError?action=content?action=content?action=content?action=content?action=content?action=content?action=content Kai išpakuojate iš dėžių statinei elektrai jautrias dalis, neišimkite dalių iš antistatinių pakuočių, kol nesate pasiruošę jų įdiegti į kompiuterį. Prieš atidarydami antistatines pakuotes, įsitikinkite, ar ant jūsų kūno nėra elektrostatinio krūvio. • Prieš perveriant statinei elektrai jautrias dalis, įpakuokite jas į antistatines talpyklas. • Statinei elektrai jautrias dalis laikykite vietose, kuriose nėra elektrostatinio krūvio. Jei įmanoma, naudokite antistatinius grindų ar darbastalio padėklus

:/cgi-bin/moin.py//cgi-bin/moin.py//cgi-bin/moin.py//cgi-bin/moin.py//cgi-bin/moin.py//cgi-bin/moin.py//cgi-bin/moin.py/PicExportError?action=content?action=content?action=content?action=content?action=content?action=content?action=content

Lentelėje nurodyti labiausiai paplitusių elektronikos įrenginių pavojingi elektros potencialai.

Elektrostatinės iškrovos pažeistos mikrograndinės vaizdas pro mikroskopa

Nesiimant saugos priemonių mažinant susikaupusius elektros krūvius, tikimybė sugadinti elektrostatikai jautrų įrenginį labai padidėja. Ar įrenginys buvo sugadintas dėl įvykusio elektros išlydžio, akivaizdžiai nesimato: pažeidžiamos vidinės elektronikos komponento mikrograndinės. Apžiūrėti mikrograndinės pažeidimo vietą galima tik daug kartų didinančiu mikroskopu, padarius elektoninio komponento pjūvius ir tuo nepataisomai jį sugadinant. Mikroskopu pažeidimo vietoje dažniausiai galima pamatyti oksido plėvelę tarp mikrograndinių ar pažeidimo vietoje susidariusią įdubą su išsilydžiusiais kraštais

Žaibas ir pagrindiniai saugos prietaisai

• Ekstremalios oro sąlygos Kai žaibas trenkia netoli nuo daugiabučio namo arba pastato, tinkle susiformuoja įtampos banga, kuri kabeliuose ir filtruose sukelia pereinamąsias nuotėkio sroves. Dėl nuotėkio srovių priklausomai nuo smūgio intensyvumo, atstumo ir elektros įrenginių charakteristikų, gali įvykti klaidingas išjungimas. • Sprendimo būdai: Siekiant užtikrinti nepertraukiamą elektros energijos tiekimą pagrindinėms grandinėms ir užtikrinti saugumą esant atmosferiniams trikdžiams, būtina naudoti šiuos įtaisus: • viršįtampių ribotuvą, apsaugojantis jautrius prietaisus nuo atmosferinių viršįtampių; • jungiklį su įvadiniu selektyviuoju 300/500 mA , kuris užtikrina visišką diferencinį selektyvumą; • apkrovos grandinės 30 mA „Si“ tipo nuotėkio srovės įtaisą, nejautrų tokio tipo nuotėkiams. Moderniausia apsauga nuo nuotėkio srovės: „Vigirex“ technologija Tinkamai nustatyti „Vigirex“ nuotėkio srovės apsaugos įtaisai (NSĮ) užtikrina veiksmingą žmogaus gyvybės ir turto apsaugą. Relės ir toroidinės šerdies derinys užtikrina matavimų duomenų patikimumą. „Schneider Electric“ garantuoja, kad pažeidimai bus saugiai pašalinti, jei 30 mA „Vigirex“ relės bus suderintos su bet kuriuo iš joms skirtų jungtuvų iki 630 A. „Vigirex“ relės apsaugotos sustiprinta izoliacija (ketvirtos, aukščiausios viršįtampio kategorijos), todėl jas be papildomos galvaninės izoliacijos galima įrengti įrenginio pradžioje arba įvadiniuose srovėlaidžiuose. „Vigirex“ relėse yra savikontrolės funkcija. Įvykus aptikimo grandinės gedimui siunčiamas signalas, kuris gali būti panaudotas kaip jungtuvo veikimo signalas. Kad įrenginys veikia, rodo ir priekinėje dalyje esantys šviesos diodai. „Vigirex“ įdiegtas patobulinimas, kuriuo galima žymiai pagerinti nenutrūkstamumą energijos tiekimą: Mažesni leistinieji suveikimo nuokrypiai „Vigirex“ relės suveikia nuo 0,8 iki 1 x I∆n, todėl klaidingo išjungimo pavojus, palyginti su IEC 60947-2 standarto M priede numatytais apsaugos nuo nuotėkio srovės reikalavimais, sumažėja iki 60 %. Standartuose nurodytos pageidaujamos nuotėkio veikimo srovės ribos. Veikimo srovė I∆n (A): 0,006–0,01–0,03–0,1–0,3–0,5–1–3–10–30 Siekiant atsižvelgti į leistinus nuokrypius (temperatūros, komponentų sklaidos ir t. t.), standartuose nurodyta, kad I∆n NSĮ įtaisas turi: • nesuveikti, kai bet kuri gedimo srovė yra I∆n/2; • suveikti, kai bet kuri gedimo srovė yra I∆n

:/cgi-bin/moin.py//cgi-bin/moin.py//cgi-bin/moin.py//cgi-bin/moin.py//cgi-bin/moin.py//cgi-bin/moin.py//cgi-bin/moin.py/PicExportError?action=content?action=content?action=content?action=content?action=content?action=content?action=content„Vigirex“ įtaisuose panaudotos technologijos užtikrina, kad iki 0,8 I∆n tikrai nesuveiks. Pagal IEC 60947-2 standarto M priedą gamintojams leidžiama nurodyti neveikimo lygį, jei jis skiriasi nuo bendrųjų taisyklių. Itin atsparūs nuotėkio srovių apsaugos įtaisai Veikimo principas: „Si“ įtaisų technologija pagrįsta standartiniuose gaminiuose taikomu veikimo principu yra specialiai suprojektuoti taip, kad ji būtų atspari vis dažniau pasitaikantiems trikdžiams. Techniniai duomenys „Si“ tipo NSĮ toroidinės šerdys Jos išsprendžia relės neįjungimo problemos, kai yra impulsinės nuolatinės srovės nuotėkis. 2 pav. pavaizduota magnetinės toroidinės šerdies veikimo schema su ryškesne ir ilgesne histerezės kreive, kuri padidina šį santykį: ∆Φ2/∆Φ1 Šiuo atveju sukuriama nuotėkio srovė yra pakankamai aukšta relei suaktyvinti. Tai yra viena iš „Si“ tipo nuotėkio srovės įtaisų savybių. Kintamajai arba impulsinei nuotėkio srovei artimi svyravimai yra pakankami tokiam pačiai galiai sukurti. Elektroninis filtravimas Iš esmės modernizuota „Si“ tipo "Schneider Electric" "Multi 9" nuotėkio srovės įtaisų elektriniams signalams apdoroti skirta elektroninė filtravimo sistema palyginti su standartiniais gaminiais yra kur kas našesnė. Viršįtampių poveikis Naujieji momentiniai „Si“ tipo nuotėkio srovės įtaisai atsparūs žymiai aukštesniam lygiui, nei nurodyta IEC 61008 ir IEC 61009 standartuose, ir be išjungimo gali atlaikyti daugumą žaibo išlydžio sukeltų pereinamųjų viršsrovių. Ši grandinė leidžia išvengti dažniausiai pasitaikančių klaidingo išjungimo tipų, kuriuos sukelia tinkle vykdomos operacijos, kurias, kaip ir ankstesnes operacijas, siunčia linijos talpuminė dedamoji ir apkrovos filtrai.

  • Aukštų dažnių poveikis

Juos sukuria tokie prietaisai, kaip filtrai, liuminescencinio apšvietimo elektroniniai blokai, variklių sukimosi greičio reguliatoriai (dažnio keitikliai), elektroniniai apšvietimo reguliatoriai ir t.t. Priklausomai nuo prijungtų prietaisų, gali kilti dvi su standartiniais nuotėkio srovės įtaisais susijusios problemos: − klaidingas išjungimas, − neišjungimas dėl „nereagavimo“. Naujuosiuose „Si“ tipo įtaisuose įdiegti aukšto dažnio filtrai leidžia išvengti klaidingo išjungimo. Elektromagnetiškai suderinta sąsaja leidžia išvengti nereagavimo esant aukštiems dažniams. Išjungimo relės Nuotėkio srovės įtaise įrengta išjungimo relė nuolatos priima elektrinį signal iš toroidinio transformatoriaus, kuris kelia nuolatinį klaidingo išjungimo arba užblokavimo pavojų. „Si“ tipo įtaisuose signalas relės nepasieks, jei nors vienas filtras blokuos išjungimą. Galutinę išjungimo procedūrą valdo patikros ir išjungimo grandinė.

  • Išjungimo slenksčio stabilumas žemų temperatūrų atžvilgiu užtikrinamas

parenkant reikiamą toroidinės šerdies magnetinę medžiagą bei elektronikos / relės konfigūraciją.

1. Apsaugos nuo nuotėkio srovės įtaiso išjungimas nustačius gedimą 2. Tikrinimas siekiant nustatyti nuotėkio srovę (jei gedimas nuolatinis, įjungiamas gedimo režimas). Kitų gamintojų gaminami įtaisai tokios išankstinės izoliacijos kontrolės neatlieka. RED apskaičiuoja apkrovos grandinės izoliacijos varžą. Ši vertė turi būti didesnė už kritinį slenkstį: • RED 30 mA: 120 kOhm • REDtest 30 mA: 120 kOhm • REDs 30 mA: 10 kOhm • REDs 300 mA: 2 kOhm 3. Jei gedimas pašalintas, prietaisas automatiškai grąžinamas į darbinę padėtį. Po 3 nesėkmingų bandymų grąžinti RED įjungia gedimo režimą ir siunčia avarinį signalą. Grandinė lieka atvira . 4. Įrenginio automatinis gražinimas eksploatuoti.

Stand-By UPS tipas. Šitame režime esant normaliai įėjimo įtampai apkrova yra maitinama per filtrą, kuris nufiltruoja visus tinklo trukdžius ir statiškai persijungia. Tuo pačiu metu per lygintuvą yra kraunama akumuliatoriaus baterija. Dingus įtampai ar jai padidėjus, sumažėjus, jungiklis automatiškai persijungia ir apkrova pradeda maitintis iš akumuliatoriaus baterijos. Jungiklis yra elektroninis ir jo persijungimo trukmė yra >3ms. Įskaitant tai, kad beveik visų įrenginių maitinimo blokai yra impulsiniai, tai persijungimas įvyksta be elektros energijos nutraukimo.

  • Trūkumai: Norint sumažinti šito UPS kainą ne visuose šito tipo UPS modeliuose išėjimo įtampa sinusoidinė, kai jie dirba iš akumuliatoriaus baterijos. * Nepilnai apsaugo nuo trikdžių elektros tinkluose.

Line-Interactive UPS tipas. Šis tipas skiriasi nuo Stand – By, nes ji turi specialų transformatorių. Šitas transformatorius išlygina įtampos šuolius, UPS akumuliatoriaus bateriją naudoja rečiau, tuo pačiu metu prailgindamas akumuliatoriaus darbą. Žinoma, šie UPS yra aprūpinti žymiai modernesniais filtrais nuo įvairių impulsinių ir radijo trikdžių. Šito UPS tipo transformatoriaus antrinė apvija turi keletą papildomų atšakų, ir kontrolerį, UPS jungiklį tarp šitų apvijų, tam tikslui, jei pasikeis įėjimo įtampa, kuri gali pakeisti išėjimo įtampą, kuri yra palaikoma tam tikrose ribose. . Trūkumai: Apsaugo ne nuo visų trikdžių. ||

On-Line UPS tipas. Šio tipo UPS veikimo principas yra sekantis: išėjimo įtampa patenka į lygintuvą, iš jo nuolatinė įtampa patenka į keitiklį (tuo pačiu metų pakraudinėja akumuliatoriaus bateriją), o keitiklis suformuoja kintamą įtampą. Įtampos dingimo atveju ar jos padidėjimo ar sumažėjimo nustatytose ribose metu inverteris pradeda dirbti nuo akumuliatoriaus baterijos be jokio persijungimo. Esant perkrovoms UPS apkrova persijungia per “Bypass” (pav. Trumpas jungimas, UPS perkaitimas) be pertraukimų, bet tuo pačiu metu trikdžiai filtruojasi LC – filtru.

  • Privalumai:/cgi-bin/moin.py//cgi-bin/moin.py//cgi-bin/moin.py//cgi-bin/moin.py//cgi-bin/moin.py//cgi-bin/moin.py//cgi-bin/moin.py/PicExportError?action=content?action=content?action=content?action=content?action=content?action=content?action=contentPilna apkrovos apsauga. Taikymas. Centralizuotuose nepertraukiamos įtampos sistemose, kur yra neleidžiamas nė vienos darbo vietos išsijungimas, geriausia taikyti galingą UPS on – line tipą su dvigubo keitimo schema. Ši dvigubo keitimo schema yra pati populiariausia ir plačiai taikoma gamintojų, kurie gamina tokio tipo UPS. Ši technologija leidžia vartotoją aprūpinti kokybiška elektros energija be trukdžių ir nutrūkimų, aukštadažnių trikdžių, išsijungimų ir kitų nesklandumų. UPS on – line tipo schema turi du keitiklius. Pirmas keitiklis paverčia nestabilia įėjimo įtampą į nuolatinę, o antras perdirba nuolatinę, sutvarkytą ir išfiltruotą įtampą – keičia į sinusoidę, kuri nepertraukiamai yra perduodama apkrovai ir nepriklauso nuo elektros tinklų maitinimo. Jeigu įėjimo įtampos parametrai pakinta leistinose ribose, tada įvyksta automatinis persijungimas ir maitinimas apkrovai yra paduodamas nuo akumuliatoriaus, šis persijungimas neturi jokios įtakos kompiuterių darbui, nes jis įvyksta labai greitai. Galingos nepertraukiamos maitinimo šaltinių linijos dirba On – line režime. Šis režimas garantuoja apsaugą nuo daugumos nesklandumų elektros tinkluose, leidžia filtruoti trukdžius, išėjime garantuoja švarią sinusinę įtampą. Dvigubo keitimo technologijoms privalumai:/cgi-bin/moin.py//cgi-bin/moin.py//cgi-bin/moin.py//cgi-bin/moin.py//cgi-bin/moin.py//cgi-bin/moin.py//cgi-bin/moin.py/PicExportError?action=content?action=content?action=content?action=content?action=content?action=content?action=contentApsaugoma įranga yra jungiama į elektros tinklą su garantuotais aukštos kokybės parametrais nepriklausančiais nuo UPS darbo režimo ir nepriklauso nuo įėjimo įtampos elektros energijos rodiklių./cgi-bin/moin.py//cgi-bin/moin.py//cgi-bin/moin.py//cgi-bin/moin.py//cgi-bin/moin.py//cgi-bin/moin.py//cgi-bin/moin.py/PicExportError?action=content?action=content?action=content?action=content?action=content?action=content?action=contentApsauga nuo aukštadažnių trukdžių./cgi-bin/moin.py//cgi-bin/moin.py//cgi-bin/moin.py//cgi-bin/moin.py//cgi-bin/moin.py//cgi-bin/moin.py//cgi-bin/moin.py/PicExportError?action=content?action=content?action=content?action=content?action=content?action=content?action=contentVisiškai nepastebimai yra persijungiama iš normalaus režimo į ekonomišką režimą ir atgal. Per didelę dvigubo keitimo technologijos istoriją buvo sukurti nepertraukiamo maitinimo šaltiniai, turintys padidintą patikimumą, kurie garantuoja aukštą išėjimo įtampos kokybę ir ilgaamžiškumą savo darbe. Per šitą laikotarpį jų išskiriama šiluma, dydis, masė sumažėjo kelis kartus. UPS įrenginys tikrai yra reikalingas ir naudingas, kol mūsų elektros tinklai nėra tokie patikimi ir juose yra daug šuolių ir netikėtų srovės dingimų. ||