Locked History Actions

Payment Card Industry

Žodis angliškai

Payment Card Industry

Santrumpa

PCI

Žodis Lietuviškai

Mokėjimo kortelių pramonė


Apibrėžimas

PCI (Payment Card Industry) – mokėjimo kortelių pramonė. Terminas apima debeto, kredito, išankstinio apmokėjimo korteles, elekronines pinigines, ATM (Automated Teller Machine arba Automated Bankig Machine (ABM)) ir POS (Point of Sale) ir su tuo susijusį verslą.


Paaiškinimai

  • Terminas dažnai siejamas su mokėjimo kortelių pramonės saugumo standarto taryba. Nepriklausoma taryba buvo suformuota American Express, Discover Financial Services, JCB, MasterCard Worldwide ir Visa International 2006 metų rugsėjo 7 dieną, su tiklsu valdyti sparčiai besivystantį mokėjimo kortelių industrijos duomenų saugumo standartą (Payment Card Industry Data Security Standard – PCI DSS). Šis standartas buvo sukutas mokėjimo kortelių industrijos organizacijoms, kad būtų užkirstas kelias sukčiavimams susijusiais su kredito kortelėmis. Standartas taikomas visoms organizacijoms, kurios laiko arba keičiasi kortelių savininkų informacija. Dabartinio standarto versija yra 2.0, išleista 2010 metų spalio 26 diena. Nuo 2011 metų sausio 1 dienos visos organizacijos, susijusios su kortelių apmokėjimo, turi pereiti prie PCI DSS 2.0 versijos, o nuo 2012 metų sausio 1 dienos visi vertinimai bus atliekami tik pagal šį standartą. Žemiau esanti lentelė apibendrina skirtumus tarp 1.2 (2008 metų spalio 1 diena) ir 2.0 versijų, bei nurodo dvylika reikalavimų suskirstytų į šešias grupes, kurios vadinamos „kontrolės tikslai“. 1 lentelė. 1.2 ir 2.0 PCI DSS versijų skirtumų lentelė.

Kontrolės tikslas

PCI DSS reikalavimai

Sukurti ir išlaikyti saugų tinklą

Instaliuoti ir palaikyti ugniasienę, kuri apsaugotų kortelių savininkų duomenis

Nenaudokite pardavėjo automatiškai nustatytų sistemos slaptažodžių ir kitų parametrų

Apsaugoti kortelių savininkų duomenis

Saugoti sukauptus kortelių savininkų duomenis

Koduoti perduodamus kortelių savininkų duomenis per atvirą viešą tinklą

Išlaikyti pažeidžiamumo valdymo programą

Naudoti ir reguliariai atnaujinti antivirusinę programinę įrangą

Vystyti ir palaikyti saugią sistemą ir programas

Įdiegti saugios prieeigos valdymo preimones

Riboti prieeigą prie klientų duomenų

Priskirti unikalius ID kiekvienam asmeniui turinčiam kompiuterinę prieeigą

Riboti fizinę prieeigą prie kortelės turėtojų duomenų

Reguliariai stebėti ir testuoti kompiuterinį tinklą

Sekti ir stebėti visas prieeigas prie tinklo resursų ir duomenų

Reguliariai testuoti sistemos saugumą ir procesus

Palaikyti informacijos saugumo politiką

Vystyti politiką, kuri sprestų informacijos saugumą


Naudota literatūra

http://en.wikipedia.org/wiki/Payment_card_industry