Locked History Actions

Point to Point Tunneling Protocol

Žodis angliškai

Point-to-Point Tunneling Protocol

Santrumpa

PPTP

Žodis Lietuviškai

Taškas į tašką sujungimo tuneliavimo protokolas


Apibrėžimas

PPTP (angl. Point-to-Point Tunneling Protocol) vienas is lapbiausiai paplitusiu VPN tuneliavimo protokolų. Jis dirba antrąjame OSI lygmenyje (kanalo lygmenyje). Tai kanalinio lygio protokolas, kaip vienas VPN sprendimų, sukurtas PPTP forumo, kurį sudaro kompanijos Ascend Communications, Microsoft Corporation, 3 Com/Primary Access, ECI Telematics ir U.S. Robotics. PPTP protokolas dirba panaudodamas kitą plačiai paplitusį protokolą – PPP (angl. Point-to-Point Protocol).


Paaiškinimai

PPTP klientas užmezga ryšį su vartotojo tinklo prieigos serveriu, paprastai naudojantis standartine telefono linija arba ISDN. Šiam susijungimui yra naudojamas PPP protokolas. Šiuo protokolu taip pat yra koduojami duomenys.

PPTP kontrolinis susijungimas: šiame žingsnyje PPTP uždavinys yra sukurti kontrolinį susijungimą tarp inicijuojančios „namų“ ir nutolusios stoties, dar vadinamos PPTP serveriu. Šis susijungimas atliekamas TCP protokolu, pasinaudojant praeitame žingsnyje sukurtu ryšio kanalu. Šis kontrolinis susijungimas dar vadinamas PPTP tuneliu.

PPTP duomenų tuneliavimas: po to, kai sukuriamas PPTP tunelis, PPTP protokolas rūpinasi duomenų persiuntimu tarp PPTP kliento ir serverio. Duomenys yra siunčiami IP paketais, taip pat pernešančiais PPP freimais. Pastarieji freimai dažniausiai vadinami kaip inkapsuliuoti PPP paketai. Tuo tarpu PPP paketuose yra pernešami, arba inkapsuliuojami, įvairių protokolų, dažniausiai TCP/IP, IPX ar NetBEUI paketai. PPTP serverio uždavinys yra „išpakuoti“ IP paketą į PPP, atkoduoti pakete pernešamą informaciją ir dekoduotą paketą nukreipti gavėjui. Žemiau yra pateikiama paketo struktūra:

http://www.silverland-hosting.net/Portals/4/Images/VPN/Structure_of_a_PPTP_Packet_Containing_an_IP_Datagram.gif

Šis architektūros modelis paprastai taikomas tais atvejais, kai vartotojas prieš sukuriant tunelį, neturi interneto ryšio. Priešingu atveju PPTP tunelio sukūrimui yra nereikalingas tinklo prieigos serveris, todėl architektūra susiaurėja iki dviejų žingsnių. Taip pat PPTP pakete nebelieka PPP pristatymo antraštės (angl. PPP delivery header), kadangi PPTP klientas ir serveris bendrauja TCP/IP protokolu, todėl šiuo atveju PPTP bendrauja trečiojo OSI lygmens protokolais. PPTP serveris naudoja 1723 portą, o klientui tunelio sukūrimo metu operacinė sistema išskiria atsitiktinį (paprastai iš intervalo 1024-65535) portą.

Literatūra

http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc751470.aspx<<BR>>http://wiki.mikrotik.com/wiki/Testwiki/Virtual_Private_Networks#PPTP<<BR>>http://www.silverland-hosting.net/Services/VPNService/WhatIsVPN/tabid/1057/language/en-US/Default.aspx<<BR>>