Locked History Actions

Public Switched Telephone Network

PSTN

PSTN reiškia ryšio tinklą, naudojamą ankstesnėse viešosiose telefono sistemose. Kitaip toks tinklas dar vadinamas bendruoju perjungiamuoju telefono tinklu. Tokiu tinklu siunčiami analoginiai signalai, pakartojantys žmogaus kalbą. Kažkada tokio tinklo linijas perjungdavo operatoriai, vėliau juos pakeitė elektromagnetinės relės, o dabartiniu metu tam naudojamos elektroninės schemos. Visuotinis komutuojamų telefono linijų tinklas (PSTN, Public Switched Telephone Network) yra tipiškas analoginės jungties plačiosios aprėpties tinklų atstovas. Gali perduoti balsą ir duomenis (bei faksimiles). Šis tinklas pakankamai lėtas, neefektyvus, tačiau labai populiarus visame pasaulyje dėl paprastumo ir santykinai nedidelės kainos.