Locked History Actions

RDBVS

Žodis angliškai:

Relational database management system

Santrumpa:

RDBVS

Žodis lietuviškai:

Reliacinės duomenų bazių valdymo sistemos

Apibrėžimas:

  • Reliacinės duomenų bazių valdymo sistemos, kuri remiasi Edgaro Kodo (Edgar F. Codd) aprašytu reliaciniu modeliu, kurio pagrindinis elementas yra reliacinė lentelė.
  • Pirmoji beveik pilnai reliacinė DBVS – 1978 metais išleista Multics Relational Data Store.
  • Dauguma šiuolaikinių firmų populiariųjų RDBVS palaiko didžiają dalį E. Kodo suformuluotų taisyklių: Oracle, Microsoft SQL Server, IBM DB2, Microsoft Access, MySQL, PostgreSQL, tačiau jomis neapsiriboja. Kiekvienas gamintojas siūlo savus plėtinius ir papildymus, todėl perkeliant duomenų bazę į kitą programą tenka papildomai dirbti.

Reclialusis modulis (reliacinė lentelė)

1.png

RDBVS pvz.

rdbvspvz.png