Locked History Actions

Real-Time Transport Protocol

RTP

RTP (Real-Time Transport Protocol) aprašo realaus laiko sistemų protokolas. Tai IETF standartizuotas protokolas (RFC 1889), skirtas optimaliam garso ir vaizdo perdavimui paketinės komutacijos kanalais, negarantuojančiais informacijos pristatymo. Su šiuo standartu susijęs informacijos, perduodamos realaus laiko ryšio sistemomis, kontrolės protokolas RTCP (Real-Time Transport Control Protocol). RTCP garantuoja grįžtamąjį ryšį tarp siuntėjo ir gavėjo (grupės). RTCP funkcijos yra informacijos apie duomenų perdavimo terpės kokybę pateikimas, papildomo RTP sesijos identifikavimo mechanizmo organizavimas, generuojamų duomenų srautų reguliavimas ir minimalus RTP sesijos valdymas. Yra numatytas supaprastintas RTP variantas aprašytas RFC 1890. RTP protokolas yra “skaidrus” žemesnio lygio perdavimo terpei, tačiau dažniausiai perduodamas UDP paketais. Protokolas atlieka įvairialypių srautų multipleksavimą. RSVP ir QoS mechanizmai nėra įdiegti, bet tai užtikrina žemesnio lygio protokolai. RTP atlieka informacinės dalies identifikavimą, paketų eiliškumo numeravimą, laiko atskaitų žymėjimą ir pristatymo stebėjimą.

RTP paketas susideda iš fiksuoto ilgio antraštės (12 baitai), dažniausiai tuščios tarpinių šaltinių sąrašo ir informacinės dalies. Kai kurie transportinio lygio protokolai reikalauja specialios enkapsuliacijos žymės (UDP pakete RTP atpažįstamas pagal ). Dažniausiai enkapsuliacijos procese vienas RTP paketas talpinamas į vieną IP paketą, tačiau galimas ir keleto paketų grupavimas. Informacinėje dalyje (payload) yra talpinama transportuojama informacija. RTP paketo antraštėje talpinama informacija apie transportuojamo vaizdo ir garso kodavimo algoritmą. Rekomendacijose yra pateikti dažniausiai naudojamų standartizuotų garso ir vaizdo kodekų numeriai. Be garso ir vaizdo transportavimo RTP gali būti panaudotas tinklo kokybės matavimo reikmėms.

Priėmimo pusėje yra tikrinamas RTP paketo eilės numeris ir taip nustatomas realaus laiko informacijos eiliškumas bei prarastos informacijos dalis. Taip pat RTP paketų laiko žymės naudojamos nustatyti vėlinimo sklaidai. Laiko žymes prieš išsiųsdamas paketą ryšio kanalu, įdeda siunčiantysis terminalas. Paketui pasiekus adresatą, atvykimo laikas gali būti analizuojamas ir naudojamas atkuriamos kalbos ir vaizdo sinchronizavimui. Naudojant buferiavimą priėmimo pusėje galima sušvelninti vėlinimo sklaidos įtaką atkuriamai kalbai. RTP sesija sudaroma tarp keleto terminalų. Kiekvienam terminalui RTP sesija yra nusakoma gavėjo transportiniais adresų rinkiniais (vienas tinklo adresas ir du RTP bei RTCP portai). Jeigu ryšio sesijos metu yra naudojama ne viena terpė (vaizdas ir garsas), kiekvienai terpei yra sudaroma atskira RTP sesija.

RTP paketų šaltinis yra identifikuojamas pagal 32 bitų numerinį SSRC sinchronizacijos identifikatorių, kuris talpinamas RTP antraštėje. Taigi SSRC yra nepriklausomas nuo tinklo adreso.visi paketai iš sinchronizacijos šaltinio sudaro tam tikrą sinchronizavimo šaltinį, pagal kurį priėmimo dalyje yra grupuojami paketai ir po to atkuriami. Sinchronizavimo pavyzdžiu gali būti terminalas atliekantis analoginio signalo keitiklio į skaitmeninį funkcijas. Sinchronizavimo šaltinis gali laikui bėgant keisti duomenų formatą. SSRC identifikatorius reikšmė yra atsitiktinai parinktas skaičius. Ši reikšmė globaliu požiūriu yra unikali RTP sesijos atžvilgiu.SSRC identifikatoriaus reikšmė priskiriama naudojant funkcijas RTCP. Jeigu terminalas generuoja keletą srautų vienos RTP sesijos metu (iš keleto vaizdo šaltinių), kiekvienas srautas atpažįstamas pagal skirtingą SSRC.