Locked History Actions

Recovery Time Objective

Recovery Time Objective

RTO

Atstatymo laikas


RTO (angl. Recovery Time Objective) - Laiko periodas, per kurį sistemos, procesai ir funkcijos turi būti atstatytos po nutrūkimo.


RTO (Recovery Time Objective) arba atstatymo laikas - didžiausias leistinas laikas, arba idealus laikas per kurį sistema turi būti paleista po nenumatyto atvejo siekiant išvengti nepageidaujamų pasėkmių, susijusių su verslo tęstinumo nutraukimu. Arba tai maksimalus laikas prieš kurį organizacija yra neigiamai paveikta vienos iš savo pagrindinių verslo procesų arba funkcijų sustabdymo arba nutraukimo.

an kitas.png

Dėl to užduotys nustatančios RTO turi prasidėti veiklos lygyje o ne sistemos lygmenyje.
RTO dažnai naudojamas:
- Prioritetų nustatymui.
- Strategijų sūkūrimui.
- Kaip kriterijus nustatyti ar įvykis yra sutrikimas ar katastrofa.

an nauajs.png

RTO apima:
- laiką, per kurį bandoma išspresti problemą be atkūrimo;
- patį atkūrimą;
- bandymai ir komunikacijos vartotojams.

Kaip nustatyti RTO:

Informacija turi būti renkama iš įvairių verslo vienetų ir tuomet turi būti analizuojama, norint padaryti keletą išvadų dėl galimų nuostolių bei laikotarpio, per kurį jie gali tai patirti. Šis verslo tęstinumo planavimo procesas yra žinomas kaip poveikio verslui analizė (BIA), ir turėtų apimti šiuos elementus:
- Verslo vieneto veikla.
- Galimi nuostoliai.
- Kritiniai ciklai.
- Priklausomybės.
- Priklausomybių kritiškumas.
- Atpažintos problemos aplinkėlio sistema.

an sss.png

LITERATŪRA
http://searchdisasterrecovery.techtarget.com/tip/0,289483,sid190_gci1316554,00.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Recovery_time_objective