Locked History Actions

Robust Secure Network

Robust Secure Network

RSN

Patikimo Saugumo Tinklas


RSN (angl. Robust Secure Network) - yra protokolas, kuris nustato saugią komunikaciją per 802.11 belaidį tinklą.RSN yra dalis 802.11i standarto .


RSN Protokolo Procesas

RSN protokolas funkcionuoja sekančiai:

  1. Belaidis NIC siunčia tyrimo užklausą.
  2. Belaidis prieigos punktas siunčia tyrimo atsakymą su RSN Informacijos Keitimu (IE) kadru.
  3. Belaidis NIC prašo autentiškumo nustatymą per vieną iš patvirtintų metodų.
  4. Belaidis prieigos punktas aprūpina autentiškumą nustatytam belaidžiam NIC.
  5. Belaidis NIC siunčia Asociacijos prašymą su RSN Informacijos Keitimu (IE) kadru.
  6. Belaidis prieigos punktas siunčia Asociacijos atsakymą.

LITERATŪRA
http://www.tech-faq.com/rsn-robust-secure-network.html

http://www.ucertify.com/article/what-are-the-functions-of-robust-security-network.html