Locked History Actions

Sort

sort

Linux, BSD


Apibūdinimas

Komanda skirta rūšiuoti tekstinių failų eilutes. Rūšiuoja duomenis faile. Duomenimis yra laikoma failo eilutės. Taip pat gali būti taikoma failų rūšiavimui.


Paaiškinimai

Komanda įrašo failo arba visų failų išrušiuotą seką (grandinę) į standartinę išvestį. Privalomi parametrai ilgoms pasirinktims yra privalomi ir trumpoms pasirinktims.

Komandos naudojimo sintaksė

sort [OPTION]... [FILE]...

Čia OPTION - pasirinktis, FILE - failas (byla).

Tvarkymo pasirinktys

    -b,   --nepaisyti-priekinių-tarpų;
         Nepaisyti priekinių tarpų.

    -d,   --žodyninė (pagal abecėlę) -tvarka;
         Atsižvelgti tik į tarpus ir raidinius skaitmeninius ženklus.

    -f,   --nepaisyti-mažųjų ir didžiųjų raidžių;
         Prilyginti (laikyti) mažąsias raides didžiosiomis raidėmis.

    -g,   --bendrasis-skaitinis-rūšiavimas;
         Lyginti pagal bendrąją skaitinę (skaičiaus) reikšmę.

    -i,   --nepaisyti-nespausdinamųjų;
         Atsižvelgti tik į spausdinamuosius ženklus.

    -M,   --mėnesinis-rūšiavimas (rūšiuoti pagal mėnesius);
         compare (unknown) < ‘JAN’ < ... < ‘DEC’;
         Palyginti (nežinomasis) < ‘SAU’ < ... < ‘GRU’.

    -n,   --skaitinis-rūšiavimas;
         palyginti pagal eilutės skaitinę reikšmę (rūšiuoti pagal skaičių reikšmę).

    -R,   --atsitiktinis-rūšiavimas;
         Rūšiuoti pagal atsitiktinę raktų maišą (atsitiktinį raktų rinkinį).

    --random-source=FILE --atsitiktinis-šaltinis=failas;
         Gauti atsitiktinius failo baitus (default /dev/urandom).

    -r,   --pakeisti į priešingą pusę;
         Pakeisti į priešingą pusę palyginimų rezultatą (nuo mažiausio iki didžiausio arba nuo didžiausio iki mažiausio).

Kitos pasirinktys

    -c,   --tikrinti, --tikrinti=nustatyti-pirmiausia;
         Tikrinti surūšiuotą įvestį, bet ne rūšiuoti.

    -C,   --tikrinti=paslėptai, --tikrinti=tyliai;
         Kaip -c, bet nepranešti apie pirmą blogą eilutę.

    --compress-program=PROG --glaudinimo-programa=PROG;
         Glaudinti laikinuosius su PROG, išskleisti juos su PROG -d.

    -k,   --raktas=POS1[,POS2];
         Pradėtį raktą padėtyje POS1, ir baigti jį padėtyje POS2 (1 šaltinis).

    -m,   --sulieti;
         Sulieti jau surūšiuotus failus, bet ne rūšiuoti.

    -o,   --išvestis=failas;
         Įrašyti rezultatą į failą, o ne į standartinę išvestį.

    -s,   --stabilizuoti;
         Stabilizuoti rūšiavimą uždraudžiant blogiausio atvejo palyginimą.

    -S,   --buferio-dydis=DYDIS;
         Naudoti DYDIS pagrindinės atminties buferiui.

    -t,   --lauko-skyriklis=SEP;
         Naudoti SEP, o ne perėjimą iš netuščio į tuščią.

    -T,   --laikinas-katalogas=DIR;
         Naudoti DIR laikiniesiems, o ne $TMPDIR arba /tmp. Kelios pasirinktys nurodyti kelius katalogus.

    -u,   --specifinis (unikalus);
         Su -c patikrinti tikslų tvarkymą, o be -c išvesti tik lygiaverčio vykdymo pradžią.

    -z,   --nulinė-baigtis;
         Užbaigti eilutes nuliu baitu, be ne nauja eilute.

    -help  --žinynas;
         Parodyti žinyną ir baigti.

    -version --versija;
         Išvesti versijos informaciją ir baigti.

POS yra F[.C][OPTS], kur F yra lauko numeris, o C yra ženklo padėtis lauke. Abu yra 1 šaltinis. Jei nei -t nei -b neefektyvūs (neveikia), ženklai lauke yra skaičiuojami nuo ankstesnio tarpo pradžios.

OPTS yra vienos arba daugiau pavienių raidžių tvarkymo pasirinktys, kurios panaikina bendras to rakto tvarkymo pasirinktis. Jei nenurodytas joks raktas, kaip raktą naudoti visą eilutę.

Po DYDIS gali eiti tokie didinamieji priedėliai: % 1% atminties, b 1, K 1024 (numatytasis), ir taip toliau M, G, T, P, E, Z, Y.

Kai failo nėra arba failas yra -, skaityti standartinę įvestį.

Terpės nurodyta vieta veikia rūšiavimo tvarką. Nustatyti LC_ALL=C, kad būtų galima gauti įprastą rūšiavimo tvarką, kuri naudoja vietines baito reikšmes.


Pavyzdys

sort -r file.txt

Pakeičia į priešingą pusę palyginimų rezultatą faile file.txt.

sort -n infile > outfile

Rūšiuoja pagal eilutės skaitinę reikšmę faile infile ir rezultatus įrašo į failą outfile.

sort -o outfile -n infile

Rūšiuoja pagal eilutės skaitinę reikšmę faile infile ir rezultatus įrašo į failą outfile.


Naudota literatūra

 1. http://lowfatlinux.com/linux-sort.html

 2. http://www.softpanorama.org/Tools/sort.shtml

 3. http://www.computerhope.com/unix/usort.htm

 4. http://www.devdaily.com/unix/edu/examples/sort.shtml


CategoryKomanda