Locked History Actions

Structured Query Language

Žodis angliškai:

Structured Query Language

Santrumpa:

SQL

Žodis lietuviškai:

Struktūrinė užklausų kalba

Apibrėžimas:

SQL (angl. Structured Query Language) – struktūrinė užklausų kalba. Tai šiuo metu populiariausia programavimo kalba, skirta reliacinių duomenų bazių valdymo sistemoms. Šioje kalboje numatytos komandos reliacinės duomenų bazės lentelių įrašams išrinkti (SELECT), grupuoti pagal požymius (GROUP BY), surikiuoti (ORDER BY), įterpti (INSERT), ištrinti (DELETE), atnaujinti (UPDATE) ir kt. Yra komandos, skirtos sukurti (CREATE) arba pašalinti (DROP) įvairiems objektams, pvz. lentelėms.

Naudota literatūra:

http://www.w3schools.com/sql/default.asp

http://en.wikipedia.org/wiki/Sql