Locked History Actions

Supervisory Control And Data Acquisition

SCADA

Supervisory Control And Data Acquisition

Dispečerinė kontrolė ir duomenų surinkimas.


Apibrėžimas

Dispečerinė kontrolė ir duomenų surinkimas – programinis paketas, skirtas duomenų apie valdomo objekto surinkimui, analizei, išvedimui ir saugojimui.


Paaiškinimai

Dažniausiai, tokio tipo programinė įranga naudojama pramoniniuose kompiuteriuose ir ryšiui palaikyti su objektu dažnai reikalauja OPC serverio įrengimo. Programiniai kodai yra rašomi įprastu programavimo būdu arba generuojami automatizuoto projektavimo sistemuose.

Valdomų procesų klasifikavimas:

 • Technologiniai procesai
 • Infrastruktūriniai procesai
 • Pagalbiniai procesai
 • Sistemų pagrindiniai komponentai:
 • HMI (angl. Human Machine Interface) – Žmogus-Kompiuteris sąsaja.
 • Dispečerinė sistema – Surinko duomenis apie procesus ir nusiunčia valdymo (apdorojimo) blokui.
 • Abonento galinis blokas (RTU, angl. Remote Terminal Unit) – paverčia jutiklių ir panašų įrenginių signalus į skaitmeninius kodus ir nusiunčia į dispečerinę sistemą.
 • Programuojamas Loginis Kontroleris (PLC, angl. Programmable Logic Controller) – nuodojamas kaip mobilesnis, ekonomiškesnis, universalesnis įrenginis nei specialiosios paskirties RTU.
 • Komunikacinė infrastruktūra.

Terminas SCADA dažniausiai suprantamas kaip centralizuotos kontrolės ir valdymo sistema, arba sistemų, pasiskirstytų per didelius atstumus, kompleksas. Didžiausia valdymo dalis vyksta automatiškai RTU arba PLC pagalba. Pirmo lygmens valdymo funkcijos dažniausiai ribojamos atšaukimo arba konroluojančio įsikišimo į procesą operacijomis. Valdymo ciklas su atgalinių ryšių praeina pro RTU arba PLC, tuomet kai SCADA sistema kontroliuoja pilną ciklo vykdymą.

Duomenų surinkimas prasideda RTU arba PLC lygmenyje (matavimo prietaisų parodymai, signalai apie gedimus ir pan.). Paskui duomenis yra konvertuojami taip, kad operatorius galėtų priimti tinkamus sprendimus – koreguoti arba nutraukti standartinį valdymą. Dažniausiai duomenis taip pat talpinami į duoemų bazes vėlesnei analizei. Pagrindiniai SCADA tikslai:

 • Duomenų mainos tarp objektų realiajame laike.
 • Duomenų apdorojimas realiajame laike.
 • Patogus duomenų avaizdavimas.
 • Duomenų bazių saugojimas.
 • Signalizavimas apie gedimus ir pan..
 • Ataskaitų apie technologinių procesų eigą formavimas.
 • Tartinklinė sąveika tarp PK ir SCADA.
 • Ryšis su išorinėmis programomis.


WebSCADA

WebSCADA kaip taisyklė yra SCADA sistema su HMI sąsaja, realizuota panaudojus web technologijas. Tai leidžia realizuoti valdymą ir kontrolę panadojus paprastą naršyklę, kuri šiuo atvėju suprantoma kaip „klientas“.

Tokių sistemų architektūra sudaroma iš WebSCADA serverio ir klientų terminalų (PK, KPK, Mobilieji telefonai ir t.t.). Tokių sistemų jungimas per Internet tinklą leidžia sąveikauti su sistema per paprastą Web puslapį. Tačiau, kol kas WebSCADA dar nera plačiai naudojama, nes yra problėmų su perduodamos informacijos saugumu. Tuo labiau, valdymo funkcijų realizavimas per nepatikimus kanalus griežtai prieštarauja visiems pramoninio saugomo principams. Dėl to, Web-sąsajos dažniausias naudojamos tik kaip monitoringo sistemos.


Taip pat žiurėkite: