Locked History Actions

TAR

TAR

Tar komanda naudojama norint sukurti tar formato dokumentą, koreguoti ir naudotis suarchyvuotais tar formato dokumentais. Tar komanda buvo sukurta pradinėse Unix sistemos versijose, ir naudojama kaip atkūrimo dokumentas talpinamas talpinimo įrenginiuose. Vėliau buvo performuotas kaip POSIX standartas, ir dabar naudojamas surinkti, platinti ir archyvuoti, sistemos duomenis, tokius kaip vartotojų ir grupės leidimus, prieigos ir koregavimo datas ir katalogų struktūras.

Pirmasis tar funkcijos argumentas privalo būti funkcijos specifikacija: viena iš raidžių „Acdrtux“ arba vienas iš ilgų funkcijos pavadinimų. Funkcinė raidė nėra būtinai rašoma kartu brūkšneliu (-) ir gali būti derinama su kitomis vienos raidės funkcijomis. Ilgos funkcijos pavadinimas turi būti pridedamas su dvigubu brūkšniu (--). Kai kurios funkcijos turi parametrą su vienos raidės forma ir privalo būti pateikta kaip atskiras argumentas. Funkcijos pavyzdžiai: tar --create --file=archive.tar file1 file2 – sukurti archyvą dokumentų file1 ir file2, pavadinimu archyve.tar tar -c -f archive.tar file1 file2 – analogiška funkcija panaudojant funkcines raides. tar -cf archive.tar file1 file2 – analogiška funkcija suderinant funkcines raides su brūkšneliu. tar cf archive.tar file1 file2 - analogiška funkcija suderinant funkcines raides be brūkšnelio.

Funkcijos

Pagrindinės tar funkcijos:

-A, --catenate, --concatenat Pridėti dokumentus į archyvą. -c, --create Sukurti naują archyvą. -d, --diff, --compare Skaičiuoti skirtumus tarp archyvo ir dokumentų sistemos. --delete ištrinti iš archyvo. -r, --append Pridėti dokumentus į archyvo galą. -t, --list archyve esančių dokumentų sąrašas. --test-label Patikrinti archyvą ir išeiti. -u, --update Pridėti dokumentu, bet tik tuos kurie yra naujesni nei kopija archyve. -x, --extract, --get Išarchyvuoti dokumentus iš archyvo.

Ir dar yra daug įvairių funkcijų.