Locked History Actions

Topology

Terminas topologija (topology) arba tinklo topologija (network topology) reiškia fizinį tinklo mazgų (kompiuterių maršrutizatorių ir t.t), kabelių, ir kitų tinklinių komponentų išdėstymą. Tai standartinis terminas, apibūdinantis fizinį tinklo komponavimą vietoje terminų: tinklo fizinis išdėstymas, tinklo komponavimas, tinklo schema ir pan. Tinklo charakteristikos priklauso nuo pasirinktos topologijos. Kitaip sakant, pasirinktoji tinklo topologija apsprendžia tinklo įrangos sudėtį, galimybes, plėtrą, tinklo administravimo būdą. Projektuojant tinklus iškyla tiek programinės, tiek techninės įrangos suderinamumo problemos. Skirtingos topologijos tinkluose naudojamos skirtingos duomenų keitimosi tarp darbo stočių procedūros. Jas vadinsime duomenų perdavimo protokolais. Natūralu, kad skirtingi įrangos gamintojai taiko skirtingas projektavimo ir gamybos technologijas, signalų kodavimo, siuntimo ir priėmimo sistemas. Tačiau be savitarpio veiksmų koordinavimo sunku realizuoti skirtingų tinklų ryšius. Išspręsti šiuos klausimus padeda vieninga standartų sistema. Tarptautinis Elektrotechnikos ir elektronikos inžinierių institutas (IEEE – Institute of Electrical and Electronics Engineers) išanalizavęs įvairių gamintojų produktus sukūrė duomenų perdavimo vietiniuose tinkluose metodus ir protokolų standartus (IEEE802 specifikacijas). Visi tinklai projektuojami trijų bazinių topologijų pagrindu: • linijinės arba šinos (Bus, Linear Bus), kai visi kompiuteriai sujungti išilgai vieno kabelio; • žvaigždės (Star), kai kompiuterius jungiantys kabelio segmentai išeina iš vieno taško; • žiedo (Ring), kai kompiuterius jungiantis kabelis yra uždaro žiedo pavidalo. Nors bazinės topologijos yra paprastos, tačiau praktikoje dažniausiai pasitaiko gana sudėtingos jų kombinacijos, talpinančios savyje kelių bazinių topologijų savybes ir charakteristikas.