Locked History Actions

Voice over internet protocol

Žodis angliškai: Voice over internet protocol

Santrumpa: VOIP

Apibrėžimas: Technologija leidžianti balsinę informaciją perdauoti, realiame laike Internetu IP protokolo pagrindu.

Paaiškinimai

Perdavimo procesas vyksta tokia tvarka:

Duomenys suskaidomi į individualius skaitmeninius paketus, kurie į savo tikslą juda visiškai nepriklausomai vienas nuo kito.Kiekvienas paketas yra “įvelkamas” į koduotą “voką” (taip vadinamas Transmission Control Protocol/ Internet Protocol (TCP/IP), kuris turi ir informaciją apie galinį adresą. Kadangi duomenų paketai juda nepriklausomai vienas nuo kito tiek maršruto, tiek laiko prasme, todėl informaciją gaunantis kompiuteris iš siunčiančio kompiuterio turi užklausti informaciją apie trūkstamus paketus, sutvarkyti gautus paketus reikiama tvarka, atkoduoti juose esančius duomenis bei juos paversti atitinkama informacija.Tokiu būdu gali būti perduodama bet kokio pobūdžio informacija, kuri yra skaitmenizuota.

Internetinės telefonijos formos:

Galimos trys formos: kompiuteris- kompiuteris , kompiuteris telefoas, telefonas-telefonui.

Pagrindiniai protokolai:

H.323 protokolas

H.323 standartą sudaro keturi komponentai:

 • 1)Terminalai. (yra vadinamas komponentas, padedantis užmegzti pokalbį)
 • 2)Sąsajos (gateways). atsako už tradicinės telefonijos ir skaitmeninio IP telefonijos pasaulio sujungimą. Sąsaja užtikrina pokalbio kanalų sudarymą ir nutraukimą ir sujungia H.323 su PSTN tinklais .

 • 3)Sargai (gatekeepers). Atlieka pokalbio valdymą.

 • 4)Daugiataškiai valdymo blokai (MCU - multipoint Control Units). MCU leidžia trims arba daugiau H.323 terminalų vienu metu dalyvauti tokioje konferencijoje.

SIP PROTOKOLAS

SIP (Session Initiation Protocol) – standartas patvirtintas Internetinės inžinierių grupės (IETF), kuris palengvina ryšio formavimą, modifikavimą ir vykdymą tarp dviejų ar daugiau dalyvių. Dalyviai gali būti asmenys (videokoferencinis ryšys) arba automatai (balso pašto serveriai), arba aparatai, kurie gali bendrauti. Vartotojai turi adresus (pvz. elektroninio pašto adresas), kurie leidžia identifikuoti ir nustatyti paskirties vietą. SIP galime išskaidyti į tris atskirus protokolus:

 1. Sesijos pradėjimo protokolas (RFC2543) (Siunčia signalą).
 2. Sesijos aprašymo protokolas (RFC2327) (Session Description Protocol (SDP))
 3. Informacijos perdavimo protokolai.

Komponentai sudarantys SIP protokolą:

 • Skambinantysis (User Agent Client (UAC));
 • Atsakovas (User Agent Server UAS);
 • Proxy Serveris (perduodantysis);
 • Nukreipiantysis serveris (redirect server);
 • Registratorius (Registrar server).

UAC yra vienas iš dviejų dalyvių, kuris pradeda kontaktą su kitos pusės dalyviu (UAS) Skambinančioji pusė gali pasiųsti šešias SIP užklausas: Kvietimas (INVITE), Patvirtinimas (ACK), Pasirinkimas (Options), Laisvas arba kažkas nereikšmingo (Bye), atšaukimas (Cancel) ir registravimas (Register). Kai SIP sesija pradedama UAC būtina informacija apie UAS buvimo vietą ir IP adresą. Ši informacija gali būti dinamiška ir todėl gali iškilti problemų dėl sujungimo.

UAS serveris, priima signalus is UAC serverio ir atsako į juos.

Proxy server yra tarpininkas prižiūrintis siunčiamas užklausas ir atsakymus į jas. Proxy serveris gali būti vidinis (kai kontaktuojama organizacijos viduje, žinutės yra siunčiamos per ta patį serverį), ir gali būti keli išoriniai serveriai, kai komunikuojama tarp kelių organizacijų, tuomet serveriai komunikuoja tarpusavyje.

Redirect server sudaro sąlygas nukreipimui, kuris suteikia galimybę vartotojams laikinai keisti geografinę padėtį ir išlaikyti kontaktą, išlaikant tą patį SIP identiškumą.

Registrar server suteikia galimybę vartotojams persiųsti adresus iš kurių jie kontaktuoja. Tai įmanoma kai SIP klientas siunčia registruotą prašymą apie adreso pakeitimą į registrų serverį, kuris priima prašymą ir įrašo vartotojo naująjį adresą. Yra du būdai SIP vartotojui bendrauti su registrų serveriu. Pirmas būdas, tiesiogiai, panaudojant informaciją, kuri yra konfiguruojama kliento. Antras būdas, netiesioginis, kai klientų įvairūs adresai kontaktuoja su serveriu.

pic.jpg