Locked History Actions

World Intellectual Property Organization

Žodis angliškai:

World Intellectual Property Organization

Santrumpa:

WIPO

Žodis lietuviškai:

Prekybos susitarimas dėl kovos su klastojimu

Apibrėžimas:

Pasaulinė intelektinės nuosavybės organizacija (WIPO) yra viena iš 17 specializuotų Jungtinių Tautų agentūrų. WIPO įkurta 1967 paskirtis skatina kūrybinę veiklą, bei skatinti intelektinės nuosavybės apsaugą visame pasaulyje.

Naudota literatūra:

http://en.wikipedia.org/wiki/World_Intellectual_Property_Organization http://www.tinklusaugumas.lt/cgi-bin/moin.py/Naujas%C5%BDodisTemplate#preview