Locked History Actions

World Wide Web

Žodis angliškai:

World Wide Web

Santrumpa:

www

Žodis lietuviškai:

Pasaulinis žiniatinklis

Apibrėžimas:

World Wide Web – angliškai pažodžiui “pasaulinis tinklas”, pasaulinis žiniatinklis. Tai sistema tarpusavyje susietų hipertekstinių dokumentų, pasiekiama internetu. Tokiems dokumentams peržiūrėti taikoma specializuota programa, vadinama naršykle. Terminas paprastai taikomas turint omenyje interneto web paslaugą, kuriai įprasta naudoti 80-ąjį TCP protokolo prievadą.

Naudota literatūra:

http://en.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web