Locked History Actions

cipher

Žodis angliškai:

Cipher

Žodis lietuviškai:

šifras

Apibrėžimas:

Kriptografijoj cipher yra algoritmas, kuris atlieka šifravimą ir dešifravimą – seriją nuoseklių žinksnių, kurios galime sekti kaip procedūrą. Altertyva šiam žodžiui yra kodavimas, tačiau jis vartojamas rečiau. Užkoduoti informaciją, tia reiškia paprastą tekstą pakeisti į kodą ar šifrą. Jeigu žvelgiant ne technologiniu požiūriu, tai šifras ir kodas reiškia tą patį, tačiau reikšmės išsiskiria kriptografijoje. Klasikinėje kriptografijoje sifrai buvo atskirti nuo kodų. Kodai pakeisdavo originalą remiantis didele kodų knygą, kuri susiedavo atsitiktinius simbolius ar skaičius į žodį ar frazę. Pvz: „AOJFDS“ gali būti užkoduotas „Tesiame operaciją“. Naudojant šifrą originali informaciją žinoma kaip paprastas tekstas, o kai yra užkoduota, tai sifrutoas tekstas. Šifruotas tekstas turi visą informaciją, kuri buvo parašyta naudoajnt paprastą tekstą, bet formatas nėra paprastai perskaitomas žmogaus ar kompiuterio be konkretaus prietaiso, kuris yra naudojamas dekodavimui. Šifro veiksnumas dažniausiai priklauso nuo papildomos informacijos, kuri yra vadinama raktu. Šifravimo procedūra yra labai įvairi priklausant nuo šifro rakto. Šifro raktas turi būti parenkamas prieš naudojant šifravimą užkoduoti žinutei. Be žinių apie raktą yra gana sudėtingai, kartais neįmanoma dešifruoti gautą tekstą į perskaitomą žinutę. Dauguma šiuolaikinių šifrų gali būti skirtomi keliais būdais: 1. Pagal tai, ar jie dirba su fiksuoto dydžio (blokiniai šifrai) simboliais ar nuolatinio srauto simboliais (srauto šifrai). 2. Pagal tai, ar tas pats raktas naudojamas tiek užšifruojant, tiek ir iššifruojant (simetriškai pagrindiniai algoritmai), arba, jei skiriasi raktas yra naudojamas kiekvienam atskiras (asimetrinių pagrindinių algoritmų). Jeigu algoritmas yra simetriškas, raktas turi būti žinomas gavėjo ir siuntėjo ir daugiua niekam. Jei algoritmas yra asimetrinis, šifravimo raktas skiriasi nuo dešifravimo, tačiau šie raktai yra glaudžiai susiję. Jei vienas raktas negali būti išvestas iš kito, asimetrinis rakto algoritmas turi viešojo / privataus rakto galimybę. Vienas raktas gali būti viešas ir tokiu būdu vistiek neprarasime konfidencialumo. Šifravimas vs Kodavimas Ne technologiniu požiūriu kodavimas reiškia šifravimą, bet jeigu atsižvelgiant į techniką, šie du žodžiai skiriasi. Kodavimas veikia tiap kad žodžiai ar frazės yra konvertuojamos I kažką kitą ir toks konvertavimas sumažina žinutę. Kaip pavyzdį galime paimti telegrafo kodą, kuris buvo naudojamas sutrumpinti telegrafo žinutes, kurio pasekoje telegrafas tapo patrauklus komercinėj srity rašant telegramas. Šifrai, kita vertus, veikia žemesniame lygyje dirba su individualiomis raidėmis, mažomis raidžių grupėmis ar šiuolaikinėse sistemose dirba su individualiais bitais ar jų blokais. Šifrai, kita vertus, dirbti žemesnio lygio atskirų raidžių, mažųjų raidžių grupių, arba, šiuolaikinių sistemų, atskirų bitų bitai ir blokų lygis. Kai kuriose sistemose naudojami abu kodus ir šifrai vienoje sistemoje, naudojant superencipherment padidinti saugumą. Kai kuriais atvejais žodžiai kodai ir šifrai, taip pat vartojami kaip sinonimai pakeitimo ir perkėlimo į nacionalinę teisę. Kai kurios sistemos naudoja abiejus kodavimus tam kad padidintų apsisaugojimo tikimybę. Kai kuriais atvejais žodžiai kodai ir šifrai, taip pat vartojami kaip sinonimai. Istoriškai, kriptografija buvo padalyta į kodų ir šifrų dichotomiją ir kodavimas turėjo savo terminologiją, analogišką šifravimui: "kodavimas, šifrutoas tekstas, dekodavimas" ir pan. Tačiau, kodai, kurie turi tam tikrų trūkumų įvairovę, įskaitant jautrumą kriptoanalizei ir valdymo nesklandumus valdant kodų knygutę. Dėl to, kodai šiuolaikinėje kriptografijoje nedenaudojami ir šifrai yra dominuojanti technika. Šiuolaikiniai šifratoriai Šiuolaikiniai šifravimo metodai gali būti suskirstyti pagla du kriterijus: pagal naudojamą raktą ir pagal tai įėjimo duomnenų tipą. Pagal naudojamą raktą šifrai yra skirstomi į:

  • Simetriško rakto algoritmai (privataus rakto kriptografija), kai tas pats raktas yra naudojamas šifravimui ir iššifravimui. Asimetrinio rakto algoritmai (Viešojo rakto kriptografija), kai du skirtingi raktai yra naudojami šifravimui ir iššifravimui.

Simetriško rakto algoritmas (pvz., DES ir AES), siuntėjas ir gavėjas turi būti iš anksto pasidalinę raktu, kuris yra laikomas paslaptyje nuo kitų šalių, siuntėjas naudoja šį raktą šifravimui, o gavėjas naudoja tą patį raktą iššifravimui. Šifras Feistel naudoja daug pakaitalų ir perkėlimo metodų derinį. Dauguma blokinių algoritmų yra pagrįsti šia struktūra. Asimetriniai rakto algoritmai (pvz., RSA), yra du atskiri raktai: viešasis raktas yra paskelbiamas ir leidžia bet kuriam siuntėjui atlikti šifravimą, o privatus raktas yra laikomi slaptais, gavėjas yra vienintleis žmogus, kuris gali atlikti teisingą dešifravimą žinutės. Šifrai gali išsiskirti į du tipus pagal pradinių duomenų tipą:

  • blokiniai šifrai, kurie užšifruoja duomenų bloką fiksuoto dydžio srautas šifrai, kurie užšifruoja nuolatinių duomenų srautus

Literatūra:

http://en.wikipedia.org/wiki/Cipher