Locked History Actions

cmp

Komanda

cmp

Linux, BSD

cmp - palygina dvi bylas baitas po baito.


Apibūdinimas

Komanda cmp palygina dvi betkokio tipo bylas ir gautą rezultatą išveda tiesiai į ekraną. Jei komanda palyginusi skirtumų neranda, numatyta, kad į ekraną nebus nieko išvesta, tačiau jei bylos skiriasi, į ekraną bus išvestas bitas ir eilutės numeris, kur pastebėtas pirmas skirtumas;


Paaiškinimai

-c, --print-chars: išveda skirtuminius bitus kaip simbolius, o ne kaip aštuntainį kodą, simboliai, kurių negalima išvesti kaip simbolius, bus pateikti tam tikroj formoj.

-i NUM, --ignore-initial=NUM: nurodoma kiek pradinių simbolių ignoruoti kiekvienoje byloje.

-l --verbose: išveda bito numerį (dvejetainiu kodu) ir skirtuminio bito reikšmę (aštuntainiu kodu) kiekvienam rastam skirtumui.

-s, --quiet, --silent: palyginti bylas, tačiau nieko neišvesti radus skirtumą.

-v, --version: išvesti versijos informaciją.

skip1 ir skip2 galima nurodyti rastų skirtingų baitų skaičių, kurios ignoruoti pirmoje ir antroje byloje;

Sintaksė:

cmp [-c | -i N | -l | -s | -v] byla1 byla2 [skip1 [skip2] ]


Pavyzdys

cmp byla1 byla2

Palyginus bylas, buvo rastas skirtumas ir išvestas rezultatas.

cmp byla1 byla2 > byla1.txt byla2.txt differ: char 1011, line 112


Naudota literatūra

1 http://nixdoc.net/man-pages/Linux/cmp.1.html

2. http://linux.about.com/library/cmd/blcmdl1_cmp.htm

3. http://www.computerhope.com/unix/ucmp.htm