Locked History Actions

egrep

Egrep

Filtras naudojamas reikalingos informacijos išrinkimui iš duomenų/teksto masyvo.

egrep [ opcija ] 'pattern' files ...

Naudojant filtrą visi gaunami rezultatai išvedami į ekraną arba į kitą failą (jei tai yra nurodoma). Ši filtravimo komanda yra beveik įdentiška „grep“ komandai. Visos eilutės, kur yra randamas nurodytas ieškomas žodis, bus išvestos kokios jos yra - su visa informacija. Jei filtruojamas daugiau nei vienas failas, prie iūvestos rezultatų eilutės yra nurodomas failo pavadinimas, kuriame buvo ta eilutė.

Opcija –n liepia nurodyti eilutės numerį

Opcija –i nežiūri ar iesškomas žodis sudarytas iš mažūjų ar didžiųjų raidžių.

Opcija –v išveda į ekraną eilutes, kuriose nėra ieškomo žodžio.

Opcija –c išveda į ekrana tik sutampančių eilučių skaičių.

Opcija –s išvedamas tik atitinkamų ieškotų žodžių kiekis. Opcija –l išrenkamas tik failų pavadinimai, kuriuose rasti ieškomi žodžiai.

Opcija –e leidžia ieškoti žodžių, kurie gali prasidėti kokiu nors simboliu, pvz.: „-“.

Reguliarose išraiškose galima naudoti šiuos specialiuosius ženklus:

. reiškia sutapimą su vienu bet kokiu simboliu,

* reiškia sutapimą su nulinio ilgio arba bet kokio ilgio simbolių seka,

^ reiškia, kad paieška bus atliekama nuo eilutės pradžios,

$ reiškia, kad paieška bus atliekama eilutės gale,

  • [a-z] ieškos sutapimo su bent vienu simboliu iš nurodyto intervalo, [abc] ieškos sutapimo su bent vienu iš nurodytų simbolių

Taip pat egrep galima naudoti ir taip : „egrep –E“ arba „grep –extended-regex“