Locked History Actions

function grep

Funkcijos grep naudojami plėtiniai

 • -A NUM, --after- content=NUM Atspausdinti NUM paskutinio konteksto eilutes po sutampančių eilučių.
 • -a, --text Apdoroti dvejetainį failą kaip tekstinį failą.
 • -B NUM, --before-context=NUM Atspausdinti NUM eilutes pirmojo konteksto po sutampančių eilučių.
 • -b, --byte-offset Įvesties faile atspausdinti baitų nukrypimą prieš kiekvieną išėjimo eilutę.
 • --binary-files=TYPE Jei failo pirmi keli baitai parodo, kad failas susideda iš dvejetainių duomenų, priimti, kad failas yra TYPE tipo.
 • -C NUM, --context=NUM Spausdinti NUM išėjimo konteksto eilutes.
 • -c, --count Uždrausti normalų išėjimą; vietoj to spausdinti skaičiuoti sutampančias eilutes kiekvienam įėjimo failui.
 • --colour[=WHEN], --color[=WHEN] Apgaubti atitinkančią tekstinę eilutę su žymekliu, kuris yra GREP_COLOR kintamųjų aplinkoje.
 • -D ACTION, --devices=ACTION Jei įėjimo failas yra įrenginys, FIFO arba lizdas, naudoti ACTION, kad pradėti procesą.
 • -d ACTION, --directories=ACTION Jei įėjimo failas yra direktorija, naudoti ACTION, kad pradėti procesą.
 • -E, --extended-regexp Interpretuoja PATTERN kaip išplėsta reguliari išraiška
 • -e PATTERN, --regexp=PATTERN Naudoja PATTERN kaip struktūrą; naudinga saugojant struktūrą prasidedant -
 • -F, --fixed-strings Interpretuoja PATTERN kaip pastovių simbolių sąrašą, atskirta nauja eilute,
 • -f FILE, --file=FILE Gauna po vieną struktūras iš failo kiekvienoje eilutėje. Tuščias failas turi 0, todėl neatitiks nieko
 • -G, --basic-regexp Interpretuoja PATTERN kaip bazinė reguliari išraiška. Tai yra numatytasis.
 • -H, --with-filename Spausdina kiekvieno atitikimo failo pavadinimą
 • -h, --no-filename Panaikina failo pavadinimų priešdėlį išvestyje, kai ieškoma keletą failų
 • --help Išveda trumpą aprašymą
 • -I Apdoroja dvejetainį failą, jei neturi atitinkančių duomenų; tai yra ekvivalentu į –binary-files= be atitikmenų pasirinkties.
 • -i, --ignore-case Ignoruoja raidžių registrų skirtumus tiek PATTERN, tiek įvesties failuose
 • --label=LABEL Parodo įvestį veikiančių iš standartinės įvesties kaip įvestis iš failo LABEL
 • --line-buffered Naudoja linijos buferį; tai gali būti spartos sankcija
 • --mmap --mmap duoda geresnių rezultatų. Tačiau --mmap gali sukelti neapibrėžtą funkcionavimą, jei įvesties failas pasitraukia kol grep dar veikia.
 • -n, --line-number Priešdėlis kiekvienoje išėjimo eilutėje su linijos numeriu įvesties faile
 • -o, --only-matching Rodyti tik tą eilutės vietą, kuri atitinka PATTERN
 • -P, --perl-regexp Interpretuoti PATTERN kaip reguliari Perl išraiška
 • -q, --quiet, --silent Tylus; nerašyti nieko į standartinę išvestį. Išeiti iš karto su nuliniu požymiu jeigu randamas atitikmuo, net jei klaida buvo aptikta
 • -R, -r, --recursive Skaityti visus failus po kiekvieną katalogą, rekursyviai; tai ekvivalentu –d recurse opcijai.
 • --include=PATTERN Rekursija į direktorijas tik tada kai ieškoma sutampančių failų PATTERN.
 • --exclude=PATTERN Rekursija į direktorijas praleidžiant failų PATTERN.
 • -x, --line-regexp Pasirinkti tik tuos atitikimus, kurie tiksliai atitinka visą eilutę.
 • -y Tas pats kaip ir –i.